สิทธิ์พิเศษของ VIP

-= สิทธิ์พิเศษของ VIP =-

สิทธิ์พิเศษของ VIP

ระดับ VIPจำนวนหยกเติมเงินสะสม (THB)
1 50 
2 14  100 
3 70  500 
4 140  1,000 
5 280  2,000 
6 700  5,000 
7 1,500  10,714 
8 3,000  21,429 
9 6,000  42,857 
10 10,000  71,429 
11 15,000  107,143 
12 24,000  171,429 

สิทิธ์ VIP ตามระดับ

สิทิธ์ VIP 0
สิทิธ์ VIP 0
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
ออฟไลน์สะสมถึง 10 ชั่วโมง รับรางวัล

สามารถซื้อ เร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 3 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 1 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 1 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 1 ครั้ง
สะสมทัศนาจร 50 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 10 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 1
สิทิธ์ VIP 1
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
กรอบแชท VIP 1

เขย่าต้นเงิน 3 ครั้งฟรี
ออฟไลน์สะสมถึง 12 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 3 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 1 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 1 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 2 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 100 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 20 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 2
สิทิธ์ VIP 2
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 3 ครั้ง

ขยายคลังเพิ่ม 30 ช่อง
ออฟไลน์สะสมถึง 12 ชั่วโมง รับรางวัล
เร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 3 ครั้งฟรี
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 2 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 2 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 2 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 110 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 25 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 4 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 3
สิทิธ์ VIP 3
สิทิธของขวัญพิเศษ
ได้รับ EXP ฟรี 3 ครั้ง

ออฟไลน์สะสมถึง 14 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 3 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 3 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 2 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 2 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 120 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 30 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 8 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 4
สิทิธ์ VIP 4
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
กรอบอวตาร VIP 4

แย่งชิงวังหลังเพิ่ม 1 ครั้งฟรีต่อวัน
ออฟไลน์สะสมถึง 16 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 3 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 5 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 2 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 3 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 130 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 35 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 12 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 5
สิทิธ์ VIP 5
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
ดันเจี้ยนชีวประวัติได้ 3 ครั้งต่อสู้ฟรีทุกวัน

ขยายคลังเพิ่ม 30 ช่อง
ออฟไลน์สะสมถึง 16 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 4 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 7 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 2 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 4 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 140 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 40 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 6
สิทิธ์
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
กรอบแชท VIP 6

ออฟไลน์สะสมถึง 18 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 4 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 9 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 3 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 5 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 160 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 45 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 7
สิทิธ์ VIP 7
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
ออฟไลน์สะสมถึง 18 ชั่วโมง รับรางวัล

สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 5 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 11 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 3 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 6 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 180 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 50 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 8
สิทิธ์ VIP 8
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
กรอบอวตาร VIP 8

ออฟไลน์สะสมถึง 20 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 6 ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 13 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 4 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 8 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 200 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 55 ครั้ง
ซื้อทัศนาจรนอกเมือง 16 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 9
สิทิธ์ VIP 9
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
กรอบแชท VIP 9

ขยายคลังเพิ่ม 30 ช่อง
ออฟไลน์สะสมถึง 20 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 7ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 15 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 4 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 10 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 220 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 60 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง
>สิทิธ์ VIP 10
สิทิธ์ VIP 10
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
ตราประทับ VIP 10

ออฟไลน์สะสมถึง 20 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 8ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 18 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 5 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 12 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 240 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 70 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง
สิทิธ์ VIP 11
สิทิธ์ VIP 11
สิทิธ์ของขวัญพิเศษ
กรอบอวตาร VIP 11

ออฟไลน์สะสมถึง 22 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 9ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 21 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 5 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 14 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 270 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 80 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง
สิทิธ VIP 12
สิทิธ VIP 12
สิทิธของขวัญพิเศษ
กรอบแชท VIP 12

ออฟไลน์สะสมถึง 24 ชั่วโมง รับรางวัล
สามารถซื้อเร่งความเร็วศึกชิงบัลลังก์ 10ครั้ง
ใช้หยวนเป่าเขย่าต้นเงิน 25 ครั้ง
ซื้อดันเจี้ยนชีวประวัติ 6 ครั้ง
ซื้อ EXP ฟรี 16 ครั้ง
สะสมทัศนาจรถึง 300 ครั้ง
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 100 ครั้ง
ซื้อนอกเมือง 16 ครั้ง