สะสมผู้ติดตาม

เวทีคัดเลือกผู้ติดตาม

  • ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่พลาดไม่ได้ และง่ายที่สุดเพื่อหาผู้ติดตามและชิ้นส่วนผู้ติดตาม
  • เวทีคัดเลือกผู้ติดตามจะมี 2 วิธีคือ ใช้บัตรเทียนเหรินและบัตรเหลียงเหริน
  • การคัดเลือกโดยใช้บัตรเหลียงเหริน
   • ใช้บัตรเหลียงเหริน สามารถได้รับผู้ติดตามสีส้มหรือต่ำกว่า
   • บัตรเหลียงเหรินหาได้จากการออนไลน์รับของขวัญ ภารกิจประจำวัน ปล่อยเรื่องวิ่งอัตโนมัติ
  • การคัดเลือกโดยใช้บัตรเทียนเหริน
   • ใช้บัตรเทียนเหรินหรือหยวนเป่า สามารถได้รับผู้ติดตามสีแดงพิเศษ
   • บัตรเทียนเหรินหาได้จากหีบของขวัญกิจกรรม รางวัลลงชื่อ สวัสดิการรายวัน
  • เจ้านายสามารถดูภาพคัดเลือกผู้ติดตามด้านล่าง

ร้านผู้ติดตาม

  • ร้านผู้ติดตามเป็นที่สามารถใช้วิญญาณหยกหรือหยวบเป่าเพื่อแลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
  • คะแนนวิญญาณหยก รับได้จากการหมุนผู้ติดตาม หรือขายชิ้นส่วนผู้ติดตามไม่ต้องการ
  • สามารถรีเฟรชรายชื่อชิ้นส่วนผู้ติดตามในร้าน
  • ทุกวันจะสามารถรีเฟรชตามจำนวนที่จำกัด ระดับ VIP ยิ่งสูง จำนวนครั้งรีเฟรชยิ่งมาก

ดันเจี้ยนชีวประวัติ

  • ฟังก์ชั่นผ่านด่านเพื่อเก็บสะสมชิ้นส่วนผู้ติดตาม ผ่านด่านสำเร็จจะได้รับชิ้นส่วนผู้ติดตามและรางวัลน่าสนใจอีกมากมาย
  • แต่ละวันจะมีครั้งต่อสู้จำกัด ระดับ VIP ยิ่งสูงจำนวยครั้งต่อสู้ยิ่งมาก

ปล่อยเครื่องวิ่งอัตโนมัติ

  • ปล่อยเครื่องวิ่งอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ เจ้านายก็ได้รับไอเทมและอุปกรณ์โดยที่ไม่ต้องทำอะไร
  • ที่หน่าจอหลักศึกชิงบัลลังก์ เจ้านายจะเห็นตัวละครหลักเคลื่อนไหวและโต้ตอบกับตัวละครของระบบ
  • ในช่วงเวลาโต้ตอบจะทำให้ตกหีบรางวัลต่างๆ อยู่ในนั้นจะมี อุปกรณ์ ไอเทม โดยเฉพาะคือชิ้นส่วนผู้ติดตาม
  • กระบวนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้านายออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่ว่าช่วงเวลาออฟไลน์มีระยะเวลาจำกัดเท่านั้น ดังนั้นเจ้านายควรออนไลน์ถาวรเพื่อหาชิ้นส่วนผู้ติดตามและไอเทม
  • ระดับ VIP ยิ่งสูง เวลาสะสมออฟไลน์ยิ่งยาวมากขึ้น

ล่าสมบัติ