แนะนำวิธีใส่ระหัส

-= แนะนำวิธีใส่ระหัส =-

    • ขั้นตอนที่ 1 ที่หน้าจอราชวัง => กดที่ปุ่มกิจกรรม

    • ขั้นตอนที่ 2 เจ้านายเลือกแลกของขวัญ

    • ขั้นตอนที่ 3 ใส่ระหัสเข้าช่องว่างและกด “รับ”