ดาวน์โหลดที่ Google Play

-= แนะนำวิธีโหลดเกมสำหรับ ANDROID =-

    • ขั้นตอนที่ ๑ ที่หน้าจอมือถือระบบ ANDROID เปิด Google Play.

    • ขั้นตอนที่ ๒ กดชื่อ “ 360mobi Palace ความฝันในวัง”

    • ขั้นตอนที่ ๓ เลือกเกมชื่อ “360mobi Palace ความฝันในวัง”

    • ขั้นตอนที่ ๔ ที่หน้าจอแนะนำเกม กดที่ปุ่ม --> “ติดตั้ง” เพื่อโหลดเกม

  • หลังจากติดตั้ง เจ้านายหาไอคอนเกม “360mobi Palace ความฝันในวัง” บนหน้าจอมือถือ เปิดเกมและเล่นได้แล้วนะคะ