แนะนำกิจกรรมมาสเตอร์เชฟ

news |

เงื่อนไข
 • ตัวละครได้ยศ 9 ชั้นเอก
 • สนิทได้เลเวล 4
เนื้อหา
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เจ้านายต้องผลิตของขวัญ
 • มี 2 วิธีการผลิต
  • เข้าร่วมผลิตที่หน้าจอกิจกรรม
  • เข้าร่วมผลิตที่หน้าจอ "ห้องผลิต" ( ในฟังก์ชั่นเข้าหอ )
 • แต่ละครั้งที่ผลิตสำเร็จ ระบบจะบวกคนแนนใกล้ชิด
 • ผลิตของขวัญยิ่งเยอะ จะยิ่งได้รับคะแนนใกล้ชิด
 • แต่ละของขวัญจะมีคะแนนใกล้ชิดแตกต่างกัน

 • คะแนนใกล้ชิดถึงจำนวนที่กำหนดจะได้เข้าตารางจัดอันดับ
 • แต่ละอันดับ จะต้องการคะแนนใกล้ชิดแตกต่างกัน
 • ระบบจะแจกของขวัญตามคะแนนใกล้ชิดในตารางจัดอันดับ

หมายเหตุ
 • ของขวัญที่ผลิตจะอยู่ใน "ของขวัญ" ( ของฟังก์ชั่นเข้าหอ )
 • ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน เจ้านายท่านใดที่ได้อันดับก่อน => จะได้อันดับสูงกว่า
 • อย่างเช่น 2 เจ้านายที่มีคะแนนเท่ากัน แต่ตอน 00:00 น. เจ้านาย A ได้ท็อป 1 แล้วตอน 00:01 น. เจ้านาย B ได้ท็อป 2 => เจ้านาย A ได้ท็อป 1 ส่วนเจ้านาย B ได้ท็อป 2