ค้นพบกับฟังก์ชั่น "ทำแหวน"

news |

หออัญมณี

  • ตัวละครที่เปิดฟังก์ชั่นแต่งานแล้ว สามารถเข้าร่วมทำแหวนได้

หออัญมณี ( ทำแหวน )

  • ตัวละครที่เปิดฟังก์ชั่นแต่งานแล้ว
  • สามารถทำแหวนที่อินเตอร์เฟซหออัญมณี
  • สะสมวัสดุ สามารถทำแหวนในอินเตอร์เฟซทัศนาจรม่านถัว
 
  • แหวนแต่ละชนิด จะมีช่วงเวลารอทำแตกต่างกัน
  • มี 4 เตาเพื่อทำแหวน เงื่อนไขเปิดเตาที่ 1 และเตาที่ 2 คือต้นไม้ความรักต้องได้เลเวล 1
  • สามารถทำ 4 แหวนในครั้งเดียว
  • วัสดุสะสมได้จากทัศนาจรนอกวัง