ค้นพบกับฟังก์ชั่น "ทัศนาจรนอกวัง"

news |

เงื่อนไขเข้าร่วม

 • ตัวละครได้เปิดฟังก์ชั่นทัศนาจรแล้ว
 • ผ่านด่าน 160
 • และมีความสัมพันธ์ไม่ห่างไกล

บทที่ 1 : เมืองซากุระ

 • ผ่านด่านทัศนาจร 4-1 หงส์แดงถูกหลอกสามารถเข้าร่วม

บทที่ 2 : เมืองดอกแพร์

 • ผ่านด่านทัศนาจร 6-1 ซือตรงหยาบคายสามารถเข้าร่วม

บทที่ 3 : เมืองดอกพีช

 • ผ่านด่านทัศนาจร 7-1 เดินเข้าภูเขาหยุนไถสามารถเข้าร่วม

หมายเหตุ

 • หากผ่านด่านแล้วจะไม่สามารถผ่านอีก
 • ด่านที่ผ่านแล้วสามารถกวาดล้าง ( ซื้อเพิ่มครั้งเพื่อกวาดล้างได้ตามระดับ VIP )
 • ยกเลิกความสัมพันธ์ไม่สามารถผ่านด่านต่อ แต่ยังสามารถกวาดล้างด่านที่เคยผ่านแล้ว
 • ของขวัญผ่านด่านได้รับแค่ 1 ครั้งเท่านั้น
 • หากกำลังผ่านด่านแต่เด้งออก จะผ่านด่านต่อตามความคืบหน้าใกล้สุด