ค้นพบกับฟังก์ชั่น "สวนบ้าน"

news |

เงื่อนไข

- ผ่านด่าน 580 ถึงจะสามารถปลดล็อคสวนบ้าน

ฟาร์ม

- สวนบ้านได้เลเวล 1 สามารถเปิดฟาร์ม

- ตอนแรกจะมี 4 ช่องเพื่อปลุกต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์

- เมื่อสวนบ้านขึ้นเลเวล จะปลดล็อคช่องที่เหลือ เพิ่มต้นไม้และสัตว์เลี้ยงใหม่

- สามารถซื้อปุ๋ยหรืออาหารสัตว์เพิ่มเก็บเกี่ยวอย่างรวดเร็ว

- แต่ละวัน เจ้านายสามารถไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อโขมยพืชผลหรือสัตว์เลี้ยง วันละ 10 ครั้ง

ตกปลา

- อัพสวนบ้านถึงเลเวล 3 สามารถปลดล็อคตกปลา

- แต่ละวันได้รับ 10 เหยื่อฟรี สามารถซื้อเพิ่ม ราคา 10 หยวนเป่า / เหยื่อ

- หมายเหตุ เจ้านานตกปลาล้มเหลวจะไม่เสียเหยื่อ

โรงแปรรูป

- หลังจากตกปลาหรือเก็บเกี่ยวพืชผล เจ้านายสามารถเข้าโรงแปรรูปทำอาหารให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มคะแนนประสบการณ์

ภารกิจ

- ทุกวันทำภารกิจสวนบ้านสำเร็จ จะได้รับไข่และคะแนน EXP สวนบ้าน

- ภารกิจสวนบ้านจะรีเฟชรทุกวัน

ล่าสมบัติสัตว์เลี้ยง

- อัพสวนบ้านถึงเลเวล 5 สามารถปลดล็อคล่าสมบัติสัตว์เลี้ยง

- แต่ละวันได้รับ 3 ครั้งล่าสมบัติสัตว์เลี้ยงฟรี

- ถ้าหากหมดครั้งแล้ว เจ้านายสามารถใช้หยวนเป่าเพื่อซื้อเพิ่ม 3 ครั้ง ราคา 50 หยวนเป่าต่อ 1 ครั้ง

- ตอนแรก เจ้านายจะมีสัตว์เลี้ยง 1 ทีม เมื่อสวนบ้านถึงเลเวล 6 จะได้เปิดเพิ่มอีก 1 ทีม

- เจ้านายสามารถใช้หยวนเป่าเพื่อซื้อเพิ่มอีก 1 ทีม

- แต่ละครั้งล่าสมบัติจะมี 1 – 3 สัตว์เลี้ยง

- เจ้านายสามารถใช้บัตรเร่งความเร็วล่าสมบัติเพื่อได้รับของขวัญเร็วกว่า

ห้องฟักไข่

- สวนบ้านถึงเลเวล 2 สามารถเปิดห้องฟักไข่

- ห้องฟักไข่เป็นที่ฟักไข่สะสมได้จากภารกิจสวนบ้าน ล่าสมบัติสัตว์เลี้ยง และดันเจี้ยนสัตว์เลี้ยง

- ตอนแรกก็จะมี 3 ช่องฟักไข่ เจ้านายสามารถใช้หยวนเป่าเพื่อซื้อเพิ่ม 3 ช่องฟักไข่ แล้วถ้าหากสวนบ้านถึงเลเวล 5 จะได้รับเพิ่ม 1 ช่อง

- แต่ละไข่จะสามารถเกิดสตว์เลี้ยงหลายประเภทและคุณภาพก็แตกต่างกัน

- คุณภาพประกอบด้วย สีม่วง สีส้ม และสีแดง

- นอกจากคุณภาพแบ่งเป็น 3 สีแล้ว สัตว์เลี้ยงยังมีคุณสมบัติแตกต่างกัน

- คุณสมบัติยิ่งสูงจะช่วยเพิ่มคุณลักษณะให้ทั้งทีมยิ่งเยอะ

- คุณสมบัติแบ่งออกเป็น 4 ระดับ: ทั่วไป (<60) , ดีเยี่ยม (61-79) , ยอดเยี่ยม (80-110) , สมบูรณ์ (>110)

- เจ้านายปลดปล่อยสัตว์ จะได้รับคะแนนอวยพร

- หากสะสมคะแนนอวยพรครบตามกำหนด เจ้านายสามารถรับไข่สัตว์เลี้ยง

- หมายเหตุ ในห้องฟักไข่ สามารถเห็นได้สูงสุดสัตว์เลี้ยง 8 ตัว