ค้นพบฟังก์ชั่น "สัตว์เลี้ยง"

news |

พื้นฐาน

- อัพเลเวลสวนบ้านตามกำหนด สามารถเปิดเพิ่มสัตว์เลี้ยงออกรบ

- เจ้านายสามารถให้สัตว์เลี้ยงออกรบสูงสุด 5 ตัวเพื่อสนับสนุน

- เพิ่มพลังให้สัตว์เลี้ยงผ่าน: เลี้ยงสัตว์ ทักษะ และอัพเกรด

เลี้ยงสัตว์

- เลี้ยงสัตว์โดยการใช้ไอเทมที่ผลิตได้จากโรงแปรรูป

- แต่ละไอเทมจะเพิ่ม EXP ให้สัตว์แตกต่างกัน

อัพทักษะ

- ใช้วัสดุ : ตกผลึกสัตว์เลี้ยง และลูกชิ้นเพื่ออัพทักษะของสัตว์เลี้ยง

- ลูกชิ้นได้ผลิตจากโรงแปรรูป

- ตกผลึกสัตว์เลี้ยงสะสมได้จากล่าสมบัติสัตว์และปลดปล่อยสัตว์

- เจ้านายสามารถให้สัตว์เลี้ยงออกรบสูงสุด 5 ตัวเพื่อสนับสนุน

- เพิ่มพลังให้สัตว์เลี้ยงผ่าน: เลี้ยงสัตว์ อัพทักษะ และอัพเกรด

อัพเกรด

- เพื่ออัพเกรดสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงของเจ้านายต้องได้เลเวลตามกำหนด และเจ้านายต้องมีเพิ่มสัตว์เลี้ยงอีก 1 ตัวเหมือนกันถึงจะอัพเกรดได้

- หมายเหตุ สัตว์เลี้ยงที่ได้เลี้ยงและอัพเกรดแล้ว จะไม่สามารถใช้เพื่ออัพเกรดสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้

- ต้องกระจายสัตว์เลี้ยงกลับมาตอนแรกถึงจะใช้อัพเกรดได้