ค้นพบกับฟังก์ชั่น "ครูกับลูกศิษย์"

news |

สำหรับลูกศิษย์

เงื่อนไข

 • ผ่านด่าน 70 สามารถไหว้ครู

แนะนำวิธีการไหว้ครู

  • เจ้านายสามารถไหว้ครูหรือรับลูกศิษย์ข้ามเซร์ฟเวอร์
  • กดเข้าคนไหนก็ได้ ที่เจ้านายอยากจะรับเป็นคุณครูหรือลูกศิษย์
  • นอกจากนั้น เจ้านายสามารถเข้า "ราชวัง" => "ชุมชม" => "สถานที่ไหว้ครู" เพื่อหาคุณครูและลูกศิษย์
  • เจ้านายสามารถติดตั้งเงื่อนไขเพื่อหาคุณครูที่เหมาะสมกับตนเอง
 • หมายเหตุ: เจ้านายต้องลงชื่อก่อน เพื่อให้คนอื่นเห็นและเลือกให้เป็นลูกศิษย์
 • ลูกศิษย์ที่มีเลเวล 1-100 ขึ้นไป หลังจากไหว้ครูจะได้อยู่ในรายชื่อลูกศิษย์ออกจากสำนัก
 • ส่วนเจ้านายที่มีเลเวลที่ต่ำกว่า 1-100 หลังจากไหว้ครูจะได้อยู่ในรายชื่อลูกศิษย์

กิจกรรมหลังจากที่กลายเป็นลูกศิษย์

  • ถวายชา ลูกศิษย์สามารถถวายชาให้คุณครู 3 ครั้ง ชาแต่ละประเภทเมื่อถวายจะได้รับของขวัญที่แตกต่างกัน หากเจ้านายกำลังเป็นลูกศิษย์จะได้รับเพิ่มคะแนนประสบการณ์ ส่วนลูกศิษย์ที่ออกจากสำนักแล้วจะได้รับคะแนนสนิทระหว่างครูกับศิษย์
  • ฟังคำสอน หลังจากคุณครูเปิดเรียน เจ้านายที่กำลังเป็นลูกศิษย์สามารถเข้าร่วมฟังครูสั่งสอนและรับของขวัญ แต่ละวันได้ฟังแค่ 1 ครั้ง ลูกศิษที่ออกจากสำนักจะไม่สามารถเข้าร่วมฟังคำสั่งสอน
  • ภารกิจ ลูกศิษย์ทำภารกิจทุกวันจะได้รับรางวัล
  • ถ่ายภาพ หากมีคุณครูแล้ว เจ้านายสามารถถ่ายภาพกับคุณครูของตนเอง คะแนนสนิทกับครูยิ่งสูง สามารถเปิดเพิ่มหลายท่าถ่ายภาพใหม่
  • ภารกิจเพื่อออกจากสำนัก หลังจากไหว้ครู เจ้านายที่มีเลเวล 1-100 สามารถทำภารกิจออกจากสำนัก หลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จ สามารถได้รับของขวัญจากคุณครู
  • หมายเหตุ: ภารกิจจะได้นับเมื่อเจ้านายถึงเงื่อนไขรับภารกิจออกจากสำนัก หากทำก่อนหน้านั้นจะไม่ได้รับ
  • อย่างเช่น ลูกศิษมีเวเวล 1-99 ถวายชาให้ครู ภายในวันนั้นขึ้นถึงเลเวล 1-100 ถึงเงื่อนไขเพื่อทำภารกิจออกจากสำนัก งั้นการถวายชาก่อนหน้านั้นจะไม่ได้รับ
 • หลังจากที่สำเร็จภารกิจออกจากสำนัก เจ้านายสามารถรับลูกศิษย์

สำหรับคุณครู

เงื่อนไข

 • ตัวละครถึงเลเวล 1-100 สามารถรับลูกศิษย์

แนะนำวิธีการรับลูกศิษย์

  • ก็เหมือนกับการรับคุณครู เจ้านายสามารถติดตั้งเงื่อนไขเพื่อหาลูกศิษย์ที่เหมาะสมกับตนเอง
  • เจ้านายต้องลงชื่อก่อน เพื่อให้คนอื่นเห็นและเลือกเจ้านายเป็นคุณครู
  • เลเวลคุณครูยิ่งสูง สามารถรับลูกศิษย์ยิ่งเยอะ
  • สั่งสอน แต่ละวันคุณครูสามารถสั่งสอน 1 ครั้ง หลังจากจบสิ้น คุณครูก็จะได้รับรางวัล
  • มอบของขวัญ ขึ้นอยู่กับเลเวลคุณครู คุณครูสามารถมอบของขวัญให้ลูกศิษย์
  • สวัสดิการของคุณครู ชื่อเสียงของคุณครูยิ่งสูง จะยิ่งได้รับของขวัญมากมาย
  • สามารถหาคะแนนชื่อเสียงได้ที่ สั่งสอน มอบของขวัญ ทำภารกิจ
  • ภารกิจ คุณครูสามารถตั้งภารกิจให้ลูกศิษย์ หลังจากตั้งภารกิจแล้ว ถึง 00:00 น. จะเปิด
  • ร้านคุณครู เจ้านายสามารถแลกของขวัญน่าสนใจหลายอย่าง