ค้นพบฟังก์ชั่น "ขัดเกลาอุปกรณ์"

news |

1. ขัดเกลา

- เงื่อนไข: ต้องผ่านด่าน 400

- อุปกรณ์สีส้มขึ้นไปถึงจะสามารถขัดเกลาได้

- ขัดเกลาต้องใช้หินขัดเกลา เลเวลยิ่งสูงจะยิ่งใช้วัสดุเยอะ

- แต่ละครั้งที่ขัดเกลาจะเพิ่มคะแนนขัดเกลา หากถึงคะแนนที่กำหนดจะเพิ่มเลเวล เลเวลสูงสุดคือเลเวล 3

- แต่ละอุปกรณ์เมื่อขัดเกลาจะได้รับ 3 คุณลักษณะ หากเป็นคุณลักษณะหลักก็จะซ้ำกัน

- กดเปลี่ยนคุณลักษณะเพื่อบันทึกคุณลักษณะที่พึ่งขัดเกลาได้

- ยิ่งขัดเกลา คุณลักษณะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจำกัด คุณสมบัติของอุปกรณ์ยิ่งสุง คุณลักษณะของอุปกรณ์ก็จะสูงขึ้นตาม

- "สามารถใช้ล็อคขัดเกลาเพื่อล็อคคุณลักษณะที่อยากได้ ส่วนประเภทของคุณลักษณะหลังจากขัดเกลาจะไม่เปลี่ยน"

- หากไม่มีล็อคขัดเกลา สามารถใช้หยวนเป่าแทน

- สิทธิ์อำนาจหลวงยิ่งสูง ราคาหยวนเป่าใช้เพื่อล็อคคุณลักษณะจะลดลง

2. ระเหิด

- เพียงอุปกรณ์มีคุณสมบัติฟ้าขึ้นไปถึงจะสามารถระเหิดได้

- ระเหิดต้องใช้หินภูเขาไฟและหินปลุกพลังอุปกรณ์

- แต่ละครั้งที่ระเหิดจะเพิ่มคุณลักษณะประจำของอุปกรณ์นั้น แต่ละอุปกรณ์จะมีคุณลักษณะแตกต่างกัน

- วัสดุต้องใช้เพื่อระเหิดของแต่ละครั้งคือเท่ากัน