ค้นพบฟังก์ชั่น "สงครามยศ"

news |

เงื่อนไข

- เจ้านายที่มีตำแหน่งตั้งแต่ยศ 2 ชั้นโท ถึง ฮ่องเต้ ถึงจะสามารถเข้าร่วมสงครามยศได้

- เซร์ฟเวอร์ต้องมีคนขึ้นถึงยศฮ่องเต้ถึงจะสามารถเปิดสงครามยศ

เวลา

- วันอังคาร วันเสาร์ ทุกอาทิตย์

- ลงชื่อ 19:30น. – 21:00น.

- คัดเลือก 21:00น. – 22:30น.

- ยกเลิกยศตอน 17:30น. วันอังคาร วันเสาร์ ทุกอาทิตย์

เนื้อหา

- ลงชื่อสงครามยศตามยศของตนเอง

- สงครามยศก็เหมือนการเลื่อนยศปกติ หลังเวลาลงชื่อก็จะเป้นช่วงคัดเลือก

- หลังจากคัดเลือกเสร็จสิ้น เจ้านายท่านใดที่ได้เลือก จะได้รับยศและของขวัญ

- หากคะแนนเท่ากัน ก็จับตามพลังต่อสู้ ( สูงถึงต่ำ )=> เลเวล => เวลาลงทะเบียนตัวละคร

- หลังจากสงครามยศเสร็จ ได้แต่งตั้งตำแหน่ง ชื่อเรียกก็จะแตกต่างกัน

หมายเหตุ

- เพราะเปิดเพิ่มฟังก์ชั่นสงครามยศ ดังนั้นจำนวนคนได้คัดเลือกในการเลื่อนตำแหน่งก็จะเพิ่มขึ้น

• ยศ 1 ชั้นเอก: ตั้งแต่ 5 -> ถึง 15 คน

• ยศ 1 ชั้นโท: ตั้งแต่ 10 -> ถึง 30 คน

• ยศ 2 ชั้นเอก: ตั้งแต่ 20 -> ถึง 45 คน

• ยศ 2 ชั้นโท: ตั้งแต่ 48 -> ถึง 60 คน

• ส่วนยศที่เหลือจะยังเหมือนเดิม

- ยศสุดยอดจะไม่ต้องคัดเลือกแต่จะขึ้นฮ่องเต้เลย

- หน้าจอและชื่อยศของชายและหญิงจะแตกต่างกัน

- ของขวัญสงครามยศจะนับเข้าไปในจำนวนของขวัญรายวันของวันต่อมา