ลิสต์กิจกรรม 01/02 - 04/02

news |

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า

 • 01/02 - 04/02
 • เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*3 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*15 สวอนเลก*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง

เติมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน 7 หยก

 • 01/02 - 07/02
 • เติมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*75 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*15 หยวนเป่า*40 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง  Lv3*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*125 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*25 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง  Lv3*20 หยวนเป่า*70 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*35 หยวนเป่า*90 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 7 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง  Lv3*30 กรอบอวตารหวานใจ บัตรเทียนเหริน*2

เติมอย่างต่อเนื่อง 4 วัน 28 หยก

 • 01/02 - 04/02
 • เติมอย่างต่อเนื่อง 4 วัน แต่ละวัน 28 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 1 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 บัตรเทียนเหริน*2
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 2 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*20 หินก้าวหน้าตัวละคร*15 บัตรเทียนเหริน*2
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 3 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*20 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 บัตรเทียนเหริน*3
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 4 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*30 หินก้าวหน้าตัวละคร*25 บัตรเทียนเหริน*4

เติมสะสมหลายวัน

 • 01/02 - 04/02
 • เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*5 บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*3
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*10 บัตรเทียนเหริน*2 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*15 บัตรเทียนเหริน*2 คำสั่งราชการ*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*20 บัตรเทียนเหริน*5 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*30 หีบอัญมณี Lv3*2 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*40 หีบอัญมณี Lv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*30
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*50 หีบอัญมณี Lv5*1 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*70 หีบอัญมณี Lv5*2 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*80 หินภูเขาไฟ*150 หินปลุกพลังอุปกรณ์*150
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*120 หินภูเขาไฟ*200 หินปลุกพลังอุปกรณ์*200

เติมครั้งเดียว

 • 01/02 - 04/02
 • เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หินปลุกพลัง*5 บัตรทัศนาจร*10
14 1 หยวนเป่า*42 หินปลุกพลัง*5 บัตรทัศนาจร*15
28 1 หยวนเป่า*84 หินปลุกพลัง*10 บัตรทัศนาจร*20
42 1 หยวนเป่า*126 หินปลุกพลัง*15 บัตรทัศนาจร*25
70 1 หยวนเป่า*210 หินปลุกพลัง*20 บัตรทัศนาจร*30
140 1 หยวนเป่า*420 หินปลุกพลัง*25 บัตรทัศนาจร*35
280 1 หยวนเป่า*840 หินปลุกพลัง*30 บัตรทัศนาจร*40
420 1 หยวนเป่า*1260 หินปลุกพลัง*40 บัตรทัศนาจร*50
700 1 หยวนเป่า*2100 หินปลุกพลัง*50 บัตรทัศนาจร*100

ร้านลดราคา

 • 01/02 - 04/02
 • เติมถึงเป้าหมายกำหนด เปิดสิทธิ์ซื้อไอเทมราคาพิเศษ ( ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ราคา ไอเทม จำกัด
เติม 7 หยก หยวนเป่า*300 (ราคาเดิม: 600 หยวนเป่า) บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*5 10
เติม 14 หยก หยวนเป่า*110 (ราคาเดิม: 350 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5 หีบเงินเหรียญ*10 20
เติม 28 หยก หยวนเป่า*220 (ราคาเดิม: 700 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10 หีบเงินเหรียญ*10 20
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1400 (ราคาเดิม: 2800 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู x40 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 10
เติม 280 หยก หยวนเป่า*1200 (ราคาเดิม: 2400 หยวนเป่า) ยาเม็ดก้าวหน้า*300 หีบเงินเหรียญ*20 10
เติม 420 หยก หยวนเป่า*1000 (ราคาเดิม: 2000 หยวนเป่า) หินปลุกพลัง*40 หีบเงินเหรียญ*20 10
เติม 700 หยก หยวนเป่า*1600 (ราคาเดิม: 3800 หยวนเป่า) หินก้าวหน้าตัวละคร x50 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 10

แลกวัสดุอัพชุด

 • 01/02 - 04/02
 • เจ้านายถูกเงื่อนไข สามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*40 หีบเหลียงหยี-ม่วง x1 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*40 หีบจื่อหยาง-ม่วง x1 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*80 หีบเหลียงหยี-ส้ม x1 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*80 หีบจื่อหยาง-ส้ม x1 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*65 ผ้าไหมลู่เฉา*5 เส้นไหม*12 ผ้าลินิน*32 1 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*65 ผ้าปัก*5 ผ้าไหมหายาก*12 ผ้าปักลายดอกไม้*32 1 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*65 หนังจิ้งจอก*5 หนังเสือ*12 หนังหมี*32 1 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*65 หยกหยางจื่อ*5 หยกหลานเถียน*12 หยกภูเขา*32 1 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*65 ปะการังแดง*5 เฝ่ยชุ่ย*12 หินชิงจิน*32 1 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*35 หินปลุกพลังอุปกรณ์*20 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*45 หินภูเขาไฟ*20 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*599 ผ้าไหมลู่เฉา x5 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*599 ผ้าปัก x5 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*599 หนังจิ้งจอก x5 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*599 หยกหยางจื่อ x5 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*599 ปะการังแดง x5 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*1499 ผ้าไหมลู่เฉา*5 เส้นไหม*12 ผ้าลินิน*32 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*1499 ผ้าปัก*5 ผ้าไหมหายาก*12 ผ้าปักลายดอกไม้*32 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*1499 หนังจิ้งจอก*5 หนังเสือ*12 หนังหมี*32 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*1499 หยกหยางจื่อ*5 หยกหลานเถียน*12 หยกภูเขา*32 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 หยวนเป่า*1499 ปะการังแดง*5 เฝ่ยชุ่ย*12 หินชิงจิน*32 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม

 • 01/02 - 04/02
 • แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 1 หยวนเป่า*199 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*5 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 2 หยวนเป่า*389 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*10 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*10 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 5 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*10 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*20 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 8 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*20 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*30 3 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*30 3 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*40 2 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*50 1 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 1 หยวนเป่า*189 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*5 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 2 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*10 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*10 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 5 หยวนเป่า*349 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*10 10 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*20 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 8 หยวนเป่า*659 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*20 5 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*30 3 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*30 3 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*40 2 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*50 1 ครั้ั้งในช่วงเวลากิจกรรม

ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่า

 • 01/02 - 04/02
 • ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่าจะได้รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*5 เงินเหรียญ*70000
499 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*7 เงินเหรียญ*100000
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*10 เงินเหรียญ*150000
2999 บัตรเทียนเหริน*3 หีบเงินเหรียญ*2 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*3
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*20 หีบเงินเหรียญ*4
6499 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 หีบเงินเหรียญ*4 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5
8999 บัตรเทียนเหริน*5 หีบเงินเหรียญ*6
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*30 หีบเงินเหรียญ*6 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*7
19999 บัตรเทียนเหริน*10 หีบเงินเหรียญ*8
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*40 หีบเงินเหรียญ*10
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

ล็อคอินรับสวัสดิการ VIP

 • 01/02 - 04/02
 • ล็อคอินรับของขวัญทุกวันตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  VIP 0   Exp สูง*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 1  บัตรเทียนเหริน*1    หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 3  บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 5  ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 7  คุณูปการ*6000 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซ็ตทุุกวัน
  VIP 8    คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*8 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 9  หีบอัญมณี Quý Lv4*2 หีบเงินเหรียญ*9 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 10  หินปลุกพลัง*15 หีบเงินเหรียญ*10 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 11  666*2 หีบเงินเหรียญ*11 รีเซ็ตทุุกวัน
 VIP 12  จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*12 รีเซ็ตทุุกวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ

 • 01/02 - 04/02
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุุกวัน
แกล้ง 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุุกวัน
แกล้ง 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุุกวัน
แกล้ง 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*15 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุนสมบัติ 15 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรทัศนาจร*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง คุณูปการ*500 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง คุณูปการ*1000 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*1500 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*2000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 คุณูปการ*3000 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 คุณูปการ*5000 รีเซ็ตทุุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ

 • 01/02 - 04/02
Túi Quà ราคาเดิม ราคาลด รายละเอียด จำกัด
ของขวัญ 1 หยก 1 1 หินปลุกพลัง*5, หยวนเป่า*30 แต่ละวันจำกัดแค่ 1 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 1 30 19 คำสั่งราชการ*1, อัญมณีคริติคอล lv3*2, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 2 198 129 หินก้าวหน้าตัวละคร*80, บัตรทัศนาจร*60, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 28 19 ยาเม็ดก้าวหน้า*100, Exp สูง*10, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-ล้ำค่า 68 49 ยาเม็ดก้าวหน้า*300, Exp สูง*20, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*10, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-หรูหรา 218 139 ยาเม็ดก้าวหน้า*500, Exp สูง*100, หีบวิญญาณหยก-แดง*30, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 648 429 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500, Exp สูง*350, หีบวิญญาณหยก-แดง*50, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*100 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง