ลิสต์กิจกรรม 04/04- 06/04

news |

ของขวัญการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่
10h 03/04 - 06/04
ของขวัญการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ 03/04 ล็อคอินรับของขวัญน่าสนใจตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
VIP 0 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 รีเซ็ตทุกวัน 
VIP 1 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 รีเซ็ตทุกวัน 
VIP 3 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 รีเซ็ตทุกวัน 
VIP 5 บัตรเทียนเหริน*2 หินบี้ซี*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *7 รีเซ็ตทุกวัน 

ของขวัญเติมตอนรับเวอร์ชั่นใหม่
04/04 - 06/04
ตอนรับเวอร์ชั่นใหม่ เติมถึงเป้าหมายที่กำหนด รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติม 1 หยก ชุดแฟชั่นไม้ไผ่หน้าร้อน (สีเขียว) ยาเม็ดก้าวหน้า*100 คำสั่งราชการ*2 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เติม 7 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*3 หินบี้ซี*1 หีบวิญญาณหยก-แดง*1 รีเซ็ตทุกวัน 
เติม 14 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*5 หินบี้ซี*1 หีบวิญญาณหยก-แดง*2 รีเซ็ตทุกวัน 
เติม 28 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*7 หินบี้ซี*2 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 รีเซ็ตทุกวัน 

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า
04/04 - 06/04
เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป หินก้าวหน้าตัวละคร*10 หินปลุกพลัง*10 สวอนเลค*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง

เติมสะสมหลายวัน
04/04 - 06/04
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*2
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 บัตรเทียนเหริน*2 หินบี้ซี*3
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 บัตรเทียนเหริน*2 ของขวัญอัญมณี Lv4*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 บัตรเทียนเหริน*5 หินบี้ซี*7
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง*30 หีบอัญมณี Lv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง*40 หีบอัญมณี Lv5*1 หินบี้ซี*15
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง*50 บัตรเทียนเหริน*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*500
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง*70 บัตรเทียนเหริน*15 ยาเม็ดก้าวหน้า*700
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง*80 หินภูเขาไฟ*150 หินปลุกพลังอุปกรณ์*150
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง*120 หินภูเขาไฟ*200 หินปลุกพลังอุปกรณ์*200

เติมครั้งเดียว
04/04 - 06/04
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรทัศนาจร*10
14 1 หยวนเป่า*42 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรทัศนาจร*20
28 1 หยวนเป่า*84 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 บัตรทัศนาจร*30
42 1 หยวนเป่า*126 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 บัตรทัศนาจร*40
70 1 หยวนเป่า*210 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 บัตรทัศนาจร*50
140 1 หยวนเป่า*420 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*25 บัตรทัศนาจร*60
280 1 หยวนเป่า*840 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 บัตรทัศนาจร*70
420 1 หยวนเป่า*1260 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*35 บัตรทัศนาจร*80
700 1 หยวนเป่า*2100 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*40 บัตรทัศนาจร*100

เติมครั้งเดียวตอนรับเวอร์ชั่นใหม่
04/04 - 06/04
ตอนรับเวอร์ชั่นใหม่  เติมครั้งเดียวรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หินบี้ซี*3 บัตรเทียนเหริน*1 สีสายรุ้ง*1
14 1 หินบี้ซี*4 บัตรเทียนเหริน*2 หญ้าโชคดี*1
28 1 หินบี้ซี*5 บัตรเทียนเหริน*3 ดอกไม้คู่*1
42 1 หินบี้ซี*6 บัตรเทียนเหริน*4 นางฟ้าหลิงหลาน*1
70 1 หินบี้ซี*7 บัตรเทียนเหริน*5 อีเจียนซิน*1
140 1 หินบี้ซี*8 บัตรเทียนเหริน*6 สวอนเลค*1
280 1 หินบี้ซี*9 บัตรเทียนเหริน*7 คิดถึง*1
420 1 หินบี้ซี*11 บัตรเทียนเหริน*8 กุหลาบม่วง*1
700 1 หินบี้ซี*15 บัตรเทียนเหริน*9 ดอกรักเร่*2

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ
04/04 - 06/04
ใช้หยวนเป่าถึงเป้าหมายที่กำหนดรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*3 หีบเงินเหรียญ*1
499 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*7 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*5 หีบเงินเหรียญ*2
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*7 หีบเงินเหรียญ*3
2999 บัตรเทียนเหริน*3 หินบี้ซี*1 หีบเงินเหรียญ*4
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 หินบี้ซี*2 หีบเงินเหรียญ*5
6499 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 หีบเงินเหรียญ*5
8999 บัตรเทียนเหริน*5 หินบี้ซี*3 หีบเงินเหรียญ*6
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 หินบี้ซี*5 หีบเงินเหรียญ*6
19999 บัตรเทียนเหริน*10 หินบี้ซี*7 หีบเงินเหรียญ*8
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*40 หินบี้ซี*10 หีบเงินเหรียญ*10
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
04/04 - 06/04
แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*99, ชิ้นส่วนหยางอี้หวน*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*10 20 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*499 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*489 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*939 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1349 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*1319 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1719 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*2099 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*50 1 ครั้งต่อวัน

หอล่าสมบัติหยีชินหวัง
04/04 - 06/04

ร้านลดราคา
04/04 - 06/04
เติมถึงเป้าหมายกำหนด เปิดสิทธิ์ซื้อไอเทมราคาพิเศษ ( ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เติม 7 หยก หยวนเป่า*299 (ราคาเดิม: 600 หยวนเป่า) บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*5 10
เติม 28 หยก หยวนเป่า*399 (ราคาเดิม: 800 หยวนเป่า) หีบอัญมณีความเร็ว*20 หีบเงินเหรียญ*5 4
เติม 42 หยก หยวนเป่า*599 (ราคาเดิม: 1200 หยวนเป่า) คำสั่งราชการ*5 หีบเงินเหรียญ*10 4
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1299 (ราคาเดิม: 2600 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*30 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 10
เติม 140 หยก หยวนเป่า*1299 (ราคาเดิม: 2600 หยวนเป่า) หินก้าวหน้าตัวละคร*40 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 3
เติม 280 หยก หยวนเป่า*1499 (ราคาเดิม: 3000 หยวนเป่า) หินปลุกพลัง*60 หีบเงินเหรียญ*20 3
เติม 420 หยก หยวนเป่า*1199 (ราคาเดิม: 2000 หยวนเป่า) หินปลุกพลังอุปกรณ์*50 บัตรทัศนาจร*10 3
เติม 700 หยก หยวนเป่า*1199 (ราคาเดิม: 2000 หยวนเป่า) หินภูเขาไฟ*40 บัตรทัศนาจร*10 3

แลกไอเทม
04/04 - 06/04
ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 Exp สูง*50 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 บัตรไคเฟิง*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*359 คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*399 บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*2 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*499 หีบอัญมณีโจมตี*20 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*499 หีบอัญมณีคริติคอล*20 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*349 หินปลุกพลังอุปกรณ์*10 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*449 หินภูเขาไฟ*10 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*599 หินปลุกพลังอุปกรณ์*20 หีบเงินเหรียญ*2 1 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*799 หินภูเขาไฟ*20 หีบเงินเหรียญ*2 1 ครั้งต่อวัน
VIP 4 หยวนเป่า*399 ลำโพงบังอาจ*1 หีบเงินเหรียญ*2 2 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*199, บัตรแลกชุส้ม*30 บัตรแลกชุดแดง*3 หีบเงินเหรียญ*2 3 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*789 ดอก666*2 หีบเงินเหรียญ*1 3 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*999 จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*2 2 ครั้งต่อวัน

แลกสกิินผู้ติดตาม
04/04 - 06/04
ในช่วงเวลากิจกรรม ซื้อสกินผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกินหวังเจาจวิน (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกินหลินไต้อวี้ (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกินจิงเคอ (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หลี่ไป๋ (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกินหลี่ซื่อเจิน (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน เว่ยจื่อฟู (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*2999 สกิน เว่ยจื่อฟู (ม่วง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*12999 สกินหยีชินหวัง (ส้ม) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*14999 สกินซ่งอวี้ ((แดง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*19999 สกินหว่านเอ๋อ (แดง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
04/04 - 06/04
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
ตีห่างขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน 
แกล้ง 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
แกล้ง 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
แกล้ง 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*15 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุนสมบัติ 15 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรทัศนาจร*7 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง คุณูปการ*500 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง คุณูปการ*1000 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*5 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*7 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*15 หินบี้ซี*2 รีเซ็ตทุกวัน 
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*20 หินบี้ซี*3 รีเซ็ตทุกวัน 
 รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 10 ครั้ง  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
  รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 20 ครั้ง   บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
   รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 30 ครั้ง    บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน 
 มอบดอกไม้ 1 ครั้ง  บัตรทัศนาจร*3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
  มอบดอกไม้ 2 ครั้ง   บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน 
   มอบดอกไม้ 3 ครั้ง    บัตรทัศนาจร*7 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน 

ลดราคาร้านของขวัญ
04/04 - 06/04
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ราคาลด รีายละเอียด จำกัด
ของขวัญ 1หยกซุปเปอร์ 1 1 บัตรเทียนเหริน*1,หยวนเป่า*30,เงินเหรียญ*50000 แต่ละวัน 1 ครั้ง
ถุงวัสดุแฟชั่น(ผม) 6 4 ปิ่น*5, ลวดลาย*5, แป้งพัฟ*2 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงวัสดุแฟชั่น(เสื้อ) 12 8 ผ้า*12, เข็มด้าย*10, ผ้าไข่มุก*3 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญปลุกพลัง 75 49 หินปลุกพลัง*15, หีบวิญญาณหยกส้ม*5, หีบเงินเหรียญ*2 แต่ละวัน 3 ครั้ง 
ของขวัญปลุุกพลังล้ำค่า 250 169 หินปลุกพลัง*50, หีบวิญญาณ-ส้ม*10, หีบหยวนเป่า*10 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงปลุกพลังเพลิดเพลิน 328 219 หินปลุกพลัง*100,  หีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, หีบเงินเหรียญ*20 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงปลุกพลังช่วยพลัง 648 429 หินปลุกพลัง*200, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*30, หีบเงินเหรียญ*50 แต่ละวัน 3 ครั้ง