ลิสต์กิจกรรม 05/02 - 07/02

news |

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า

 • 05/02-07/02
 • เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*3 หีบอัญมณีความเร็ว*3 พวงหรีดหัวใจ*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง

เติมสะสมหลายวัน

 • 05/02-07/02
 • เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*5 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*20
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*10 บัตรเทียนเหริน*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*15
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*15 บัตรเทียนเหริน*2 คำสั่งราชการ*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*20 บัตรเทียนเหริน*5 คำสั่งราชการ*3
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*30 หีบอัญมณีLv3*2 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*40 หีบอัญมณีLv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*30
700 หีบจื่อหยางส้ม*1 บัตรเทียนเหริน*10 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*70 หีบอัญมณีLv5*2 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*80 หีบอัญมณีLv6*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1000
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*120 หีบอัญมณีLv6*2 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500

เติมครั้งเดียว

 • 05/02-07/02
 • เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 สีสายรุ้ง*1
14 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 หญ้าโชคดี*1
28 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *7 ดอกไม้คู่*1
42 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*15 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10 นางฟ้าหลิงหลาน*1
70 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10 อีเจียนซิน*1
140 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*25 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *15 สวอนเลก*1
280 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*30 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *15 คิดถึง*1
420 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*35 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *20 กุหลาบม่วง*1
700 1 หินก้าวหน้าตัวละคร*40 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *30 กุหลาบม่วง*2

หอล่าสมบัติ

 • 05/02-07/02

เขาวงกตแห่งเวทมนตร์

 • 05/02-07/02
 • ภารกิจสะสมกุญแจ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ลิ็อคอิน กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
หมุนบัตรเทียนเหริน 3 ครั้ง   กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
 แกล้ง 6 ครั้ง  กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 6 ครั้ง  กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
เติม 7 หยก กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
เติม 14 หยก กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
เติม 28 หยก กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
ใช้ 300 หยวนเป่า  กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
ใช้ 600 หยวนเป่า    กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน
ของขวัญ 9 กล่อง
คำสั่งราชการ*2
ยาเม็ดก้าวหน้า*50
Exp สูง*50
บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
บัตรทัศนาจร*20
หินก้าวหน้าตัวละคร*10
หินปลุกพลัง*10
บัตรเทียนเหริน*10
ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*10

ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่า

 • 05/02-07/02
 • ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่าจะได้รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
 1  ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*150 หินปลุกพลัง*150 หีบสมบัติ Lv110-ส้ม*1 หีบเงินเหรียญ *20
  2   ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*120 หินปลุกพลัง*100 ดวงใจแห่งรัก*1 หีบเงินเหรียญ *15
  3   ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*100 หินปลุกพลัง*50 กุหลาบม่วง*1 หีบเงินเหรียญ *10
  4 – 5   ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*80 หินปลุกพลัง*30 สวอนเลก*1 หีบเงินเหรียญ *5
  6 – 10   ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*60 หินปลุกพลัง*20 ซากุระชมพู*1 หีบเงินเหรียญ *5

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม

 • 05/02-07/02
 • แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*519 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*509 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*999 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*979 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1439 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*1409 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1739 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*2149 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*189 ชิ้นส่วนแพนอาน*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วนแพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนแพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*349 ชิ้นส่วนแพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนแพนอาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*659 ชิ้นส่วนแพนอาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนแพนอาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนแพนอาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนแพนอาน*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนแพนอาน*50 1 ครั้งต่อวัน

แลกสกิินผู้ติดตาม

 • 05/02-07/02
 • ในช่วงเวลากิจกรรม ซื้อสกินผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิินตี๋เหรินเจี๋ย 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิินหยางอี้หวน 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิินเซี่ยงอวี่ 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิินหว่านเอ๋อ 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิินหลานหลิงหวัง 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกินหยีชินหวัง 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*2999 สกินแพนอาน 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*14999 สกิินซ่งอวี้ 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกไอเทม

 • 05/02-07/02
 • ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*149 Exp สูง*20 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 บัตรไคเฟิง*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*359 คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*399 บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*2 10ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*329 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*319 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*309 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*299 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*579 หินปลุกพลัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*559 หินปลุกพลัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*809 หินปลุกพลัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*779 หินปลุกพลัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*999 หินปลุกพลัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1199 หินปลุกพลัง*50 1 ครั้งต่อวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ

 • 05/02-07/02
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 1 ครั้ง   หีบวิญญาณหยก-สีฟ้า*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 2 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-สีฟ้า*10 เงินเหรียญ*100000 รีเซตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 3 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-สีฟ้า*15 เงินเหรียญ*150000 รีเซตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 เงินเหรียญ*100000 รีเซตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*150000 รีเซตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 เงินเหรียญ*200000 รีเซตทุกวัน
ทารบสังเวียน 5 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 เงินเหรียญ*100000 รีเซตทุกวัน
ทารบสังเวียน 7 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2 เงินเหรียญ*150000 รีเซตทุกวัน
ทารบสังเวียน 9 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 เงินเหรียญ*200000 รีเซตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง คุณูปการ*500 เงินเหรียญ*50000 รีเซตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง คุณูปการ*1000 เงินเหรียญ*100000 รีเซตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*1500 รีเซตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*2000 รีเซตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 คุณูปการ*3000 รีเซตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 คุณูปการ*5000 รีเซตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ

 • 05/02-07/02
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ราคาลด ของขวัญ จำกัด
ของขวัญเทียนเหริน-วัน 12 9 บัตรเทียนเหริน*1, Exp สูง*5,เงินเหรียญ*10000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-ระยิบ 68 49 บัตรเทียนเหริน*3, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5, เงินเหรียญ*100000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-สวยงาม 288 189 บัตรเทียนเหริน*12, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*15, เงินเหรียญ*200000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-เตี้ยนซ่าง 488 329 บัตรเทียนเหริน*18, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, เงินเหรียญ*250000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญอัญมณีโจมตี 188 129 อัญมณีโจมตี Lv6*1, ของขวัญอัญมณี Lv3*2, เงินเหรียญ*120000 แต่ละวัน 1 ครั้ง
ของขวัญอัญมณีป้องกัน 188 129 อัญมณีป้องกัน Lv6*1, ของขวัญอัญมณี Lv3*2, เงินเหรียญ*120000 แต่ละวัน 1 ครั้ง
ของขวัญอัญมณีพลังชีวิต 188 129 อัญมณีพลังชีวิต Lv6*1, ของขวัญอัญมณี Lv3*2,เงินเหรียญ*120000 แต่ละวัน 1 ครั้ง

ของขวัญวันตรุษจีน

 • 05/02
 • ของขวัญวันตรุษจีน เจ้านายได้รับของขวัญน่าสนใจตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หีบวิญญาณหยกแดง*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซตทุกวัน
VIP 1 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซตทุกวัน
VIP 3 บัตรเทียนเหริน*1 ดอกสวัสดีปีใหม่*1 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซตทุกวัน
VIP 5 บัตรเทียนเหริน*3 ดอกสวัสดีปีใหม่*1 หีบเงินเหรียญ*10 รีเซตทุกวัน