ลิสต์กิจกรรม 05/03 - 07/03

news |

ของขวัญอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่
10h ngày 05/03-07/03
ของขวัญอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ 05/03 เจ้านายล็อคอินรับของขวัญตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
VIP 0 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 1 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 5 บัตรเทียนเหริน*2 บัตรรับสมัคร*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 รีเซ็ตทุกวัน

ของขวัญโหลดเกมสำเร็จ
10h วันที่ 05/03-07/03
ของขวัญโหลดเกมสำเร็จ เจ้านายถูกเงื่อนไขรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เลเวล 5 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หินปลุกพลัง*10 คำสั่งราชการ*1 รีเซ็ตทุกวัน

ของขวัญเติมหยกเวอร์ชั่นใหม่
10h 05/03 - 07/03
เจ้านายเติมหยกถึงเป้าหมายที่กำหนดรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติม 7 หยก ชุดไม้ไผ่หน้าร้อน (สีฟ้า) หีบชิ้นส่วนสีแดง *10 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เติม 7 หยก ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*3 บัตรรับสมัคร*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 14 หยก ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*5 บัตรรับสมัคร*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 28 หยก ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*7 บัตรรับสมัคร*3 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*4 รีเซ็ตทุกวัน

เติมสะสมหลายวัน
05/03-07/03
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*1
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*5 บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนสมบัติ*5
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*2
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*10 บัตรเทียนเหริน*2 ชิ้นส่วนสมบัติ*5
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*15 บัตรเทียนเหริน*2 บัตรรับสมัคร*4
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*20 บัตรเทียนเหริน*5 ชิ้นส่วนสมบัติ*10
280 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*30 หีบอัญมณี Lv4*1 บัตรรับสมัคร*10
420 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*40 หีบอัญมณี Lv5*1 ชิ้นส่วนสมบัติ*20
700 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*50 บัตรเทียนเหริน*10 หินปลุกพลัง*50
1120 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*70 บัตรเทียนเหริน*15 หินปลุกพลัง*100
1820 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*80 หีบอัญมณี Lv6*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1000
3000 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*120 หีบอัญมณี Lv7*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500


เติมครั้งเดียว
05/03-07/03
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 ชิ้นส่วนสมบัติ*3 บัตรรับสมัคร*1
14 1 หยวนเป่า*42 ชิ้นส่วนสมบัติ*5 บัตรรับสมัคร*3
28 1 หยวนเป่า*84 ชิ้นส่วนสมบัติ*7 บัตรรับสมัคร*3
42 1 หยวนเป่า*126 ชิ้นส่วนสมบัติ*10 บัตรรับสมัคร*5
70 1 หยวนเป่า*210 ชิ้นส่วนสมบัติ*15 บัตรรับสมัคร*5
140 1 หยวนเป่า*420 ชิ้นส่วนสมบัติ*20 บัตรรับสมัคร*7
280 1 หยวนเป่า*840 ชิ้นส่วนสมบัติ*30 บัตรรับสมัคร*8
420 1 หยวนเป่า*1260 ชิ้นส่วนสมบัติ*40 บัตรรับสมัคร*8
700 1 หยวนเป่า*2100 ชิ้นส่วนสมบัติ*50 บัตรรับสมัคร*9

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า
05/03-07/03
เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป บัตรเทียนเหริน*2 หีบอัญมณีความเร็ว*3 อีเจียนซิน แต่ละวัน 1 ครั้ง

รับสมัครเทพขุนพล - บูเช็คเทียน
05/03-07/03
รับสมัคร 1 ครั้งเสีย 100 หยวนเป่าหรือใช้บัตรรับสมัคร
รับสมัคร 1 ครั้งได้รับ 1 แต้ม
แต้มสามารถใช้แลกในร้านเทพขุนพล
เข้าร่วมถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับของขวัญ
จำนวนที่เข้าร่วม ของขวัญ
30 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *30, ถุงวัสดุแฟชั่น *2
80 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *50, ถุงวัสดุแฟชั่น *5
120 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *80, หินปลุกพลัง *50
180 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *150, ยาเม็ดก้าวหน้า*100
300 หีบอัญมณี Lv7*1, ยาเม็ดก้าวหน้า*125
500 อัญมณีความเร็ว Lv6*2, ยาเม็ดก้าวหน้า*150

ร้านแต้ม
แต้มรับสมัคร ของขวัญสามารถแลก จำกัด
แต้มรับสมัคร*15 Exp สูง*10 20 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*28 ความหวาน*1 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*88 ดอกชา*1 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*5 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*5 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*5 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*70 ชิ้นส่วนอู่ซวนจี*1 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่า
05/03-07/03
ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่าจะได้รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
 1  ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*150 ชิ้นส่วนสมบัติ*60 ดอกรักเร่*1 หีบเงินเหรียญ *20
  2   ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*120 ชิ้นส่วนสมบัติ*40 ดวงใจแห่งรัก*1 หีบเงินเหรียญ *15
  3   ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*100 ชิ้นส่วนสมบัติ*30 กุหลาบม่วง*1 หีบเงินเหรียญ *10
  4 – 5   ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*80 ชิ้นส่วนสมบัติ*20 สวอนเลค*1 หีบเงินเหรียญ *5
  6 – 10   ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*60 ชิ้นส่วนสมบัติ*10 ซากุระชมพู*1 หีบเงินเหรียญ *5

แลกสมบัติ
05/03-08/03
เจ้านายถููกเงื่อนไข สามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เลเวล 30 หยวนเป่า*200 ชิ้นส่วนสมบัติ*2 100 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*10 หีบสมบัติ-ฟ้า 2*1 (ส้ม, Lv70) 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*15 หีบสมบัติ-ดิน 3*1 (ม่วง, CS 1 Lv90) 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*40 + หยวนเป่า*1888 หีบสมบัติ-ฟ้า 3*1 (ส้ม, CS 1 Lv90) 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*10 + หยวนเป่า*888 หีบสมบัติ-ดิน 4 x1 (่ม่วง, CS 2 Lv110) 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*120 + หยวนเป่า*6888 หีบสมบัติ-ฟ้า 4 x1 (ส้ม, CS 2 Lv110) 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*2 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*2 หินภูเขาไฟ*8 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*2 หินปลุกพลังอุปกรณ์*10 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เลเวล 30 ชิ้นส่วนสมบัติ*2 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกอัญมณี
05/03-07/03
เจ้านายสามารถซื้อไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*209 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*239 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 หีบอัญมณีคริติคอล*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 หีบอัญมณีต้านคริติคอล*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*139 บัตรทัศนาจร*20  หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*169 หินปลุกพลัง*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีโจมตี 5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีป้องกัน 5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีพลังชีวิต 5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีโจมตี 6*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีป้องกัน 6*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีพลังชีวิต 6*1 1 ครั้งต่อวัน

ร้านลดราคา
05/03-07/03
เติมถึงเป้าหมายกำหนด เปิดสิทธิ์ซื้อไอเทมราคาพิเศษ ( ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ราคา จำกัด
เติม 7 หยก หยวนเป่า*250 (ราคาเดิม: 500 หยวนเป่า) บัตรไคเฟิง*10 หีบเงินเหรียญ*5 10
เติม 14 หยก หยวนเป่า*600 (ราคาเดิม: 1200 หยวนเป่า) คำสั่งราชการ*5 หีบเงินเหรียญ*5 3
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1500 (ราคาเดิม: 2000 หยวนเป่า) บัตรรับสมัคร*20 หีบเงินเหรียญ*10 2
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1600 (ราคาเดิม: 3200 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*40 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 10
เติม 280 หยก หยวนเป่า*2000 (ราคาเดิม: 4000 หยวนเป่า) ยาเม็ดก้าวหน้า*500 หีบเงินเหรียญ*20 5
เติม 700 หยก หยวนเป่า*1620 (ราคาเดิม: 2430 หยวนเป่า) อัญมณีความเร็ว Lv5*1 หีบเงินเหรียญ*20 2

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
05/03-07/03
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
สนิทขุนนางกิลด์3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 เงินเหรียญ*200000 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 5 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 7 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 9 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 เงินเหรียญ*200000 รีเซ็ตทุกวัน
  รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 1 ครั้ง   หีบวิญญาณหยก-ส้ม*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 2 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-ส้ม*10 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 3 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-ส้ม*15 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง คุณูปการ*500 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง คุณูปการ*1000 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 บัตรรับสมัคร*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 บัตรรับสมัคร*2 รีเซ็ตทุกวัน
   ไลค์ภาพ 10 ครั้ง       บัตรทัศนาจร*3 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
  ไลค์ภาพ 20 ครั้ง      บัตรทัศนาจร*5 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
  ไลค์ภาพ 30 ครั้ง      บัตรทัศนาจร*7 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน
 มอบดอกไม้ 1 ครั้ง      บัตรเหลียงเหริน*1 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
 มอบดอกไม้ 2 ครั้ง      บัตรเหลียงเหริน*2 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
 มอบดอกไม้ 3 ครั้ง      บัตรเหลียงเหริน*3 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ
05/03-07/03
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ลดราคา  Nội dung จำกัด
ซื้อทุกวัน 3 3 หินก้าวหน้าตัวละคร*3, บัตรทัศนาจร*1, เงินเหรียญ*10000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญชิ้นส่วนซ่งอวี้  3 3 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*5 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-วัน 12 9 บัตรเทียนเหริน*1, Exp สูง*5,เงินเหรียญ*10000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-ระยิบ 68 49 บัตรเทียนเหริน*3, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5, เงินเหรียญ*100000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-สวยงาม 288 189 บัตรเทียนเหริน*12, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*15, เงินเหรียญ*200000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-เตี้ยนซ่าง 488 329 บัตรเทียนเหริน*18, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, เงินเหรียญ*250000 แต่ละวัน 3 ครั้ง