ลิสต์กิจกรรม 07/04-09/04

news |

เติมอย่างต่อเนื่อง 6 วัน 7 หยก
07/04-12/04
เติมอย่างต่อเนื่อง 6 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*2 หยวนเป่า*50 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 หยวนเป่า*60 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5 หยวนเป่า*90 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 ยาเม็ดก้าวหน้า*150 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 กรอบอวาตาร์ผีเสื้อฟ้อนรำ บัตรเทียนเหริน*2

เติมสะสมหลายวัน
07/04 - 09/04
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*1
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรับสมัคร*3
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรเทียนเหริน*2 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรเทียนเหริน*2 บัตรรับสมัคร*5
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 บัตรเทียนเหริน*5 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง*30 หีบอัญมณี Lv4*1 บัตรรับสมัคร*10
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง*40 หีบอัญมณี Lv5*1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*20
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง*50 บัตรเทียนเหริน*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*500
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง*70 บัตรเทียนเหริน*15 ยาเม็ดก้าวหน้า*700
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง*80 หีบอัญมณี Lv6*1 หินปลุกพลัง*150
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง*120 หีบอัญมณี Lv7*1 หินปลุกพลัง*200

เติมแพ็กเกจหยกใดๆ
07/04 - 09/04
เจ้านายเติมแพ็กเกจหยกใดๆ ก็จะได้รับชุดแฟชั่นบริสุทธิ์
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติม 1 หยก ชุดแฟชั่นบริสุทธิ์ ยาเม็ดก้าวหน้า*100 อีเจียนซิน*1 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เติม 7 หยก หินปลุกพลัง*5 บัตรรับสมัคร*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10 รีเซ็ตทุุกวัน
เติม 14 หยก หินปลุกพลัง*5 บัตรรับสมัคร*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10 รีเซ็ตทุุกวัน
เติม 28 หยก หินปลุกพลัง*10 บัตรรับสมัคร*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *20 รีเซ็ตทุุกวัน

เติมครั้งเดียว
07/04 - 09/04
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หินปลุกพลัง*5 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*3
14 1 หยวนเป่า*42 หินปลุกพลัง*5 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5
28 1 หยวนเป่า*84 หินปลุกพลัง*10 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*7
42 1 หยวนเป่า*126 หินปลุกพลัง*15 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10
70 1 หยวนเป่า*210 หินปลุกพลัง*20 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10
140 1 หยวนเป่า*420 หินปลุกพลัง*25 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*15
280 1 หยวนเป่า*840 หินปลุกพลัง*30 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*20
420 1 หยวนเป่า*1260 หินปลุกพลัง*40 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*25
700 1 หยวนเป่า*2100 หินปลุกพลัง*50 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*30

เติมอย่างต่อเนื่อง 4 วัน 28 หยก
07/04 - 10/04
เติมอย่างต่อเนื่อง 4 วัน แต่ละวัน 28 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 1 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10 หีบชิ้นส่วนสีแดง*15 บัตรเทียนเหริน*2
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 2 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*20 หีบชิ้นส่วนสีแดง*15 บัตรเทียนเหริน*2
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 3 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*20 หีบชิ้นส่วนสีแดง*20 บัตรเทียนเหริน*3
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 4 1 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*30 หีบชิ้นส่วนสีแดง*30 บัตรเทียนเหริน*4

ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่า
07/04 - 09/04
ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่าจะได้รับของขวัญน่าสนใจ
ท็อป ของขวัญ
1 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*150 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*80 อัญมณีความเร็วเลเวล 6*2 ดอกรักเร่*1
2 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*120 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*60 อัญมณีความเร็วเลเวล 5*3 ดวงใจแห่งรัก*1
3 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*100 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*40 อัญมณีความเร็วเลเวล 5*2 กุหลาบม่วง*1
 4 – 5  ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*80 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*20 อัญมณีความเร็วเลเวล 5*1 สวอนเลค*1
 6 – 10  ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน*60 ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10 อัญมณีความเร็วเลเวล 4*2 ซากุระชมพู*1

ร้านลดราคา
07/04 - 09/04
เติมถึงเป้าหมายกำหนด เปิดสิทธิ์ซื้อไอเทมราคาพิเศษ ( ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ราคา ของขวัญ จำกัด
เติม 7 หยก หยวนเป่า*299 (ราคาเดิม: 600 หยวนเป่า) บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*5 10
เติม 14 หยก หยวนเป่า*109 (ราคาเดิม: 350 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*5 หีบเงินเหรียญ*10 20
เติม 28 หยก หยวนเป่า*219 (ราคาเดิม: 700 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนอุุปกรณ์*10 หีบเงินเหรียญ*10 20
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1399 (ราคาเดิม: 2800 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนแพนอาน*40 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 5
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1399 (ราคาเดิม: 2000 หยวนเป่า) บัตรรับสมัคร*20 หีบเงินเหรียญ*20 5
เติม 280 หยก หยวนเป่า*1199 (ราคาเดิม: 2400 หยวนเป่า) ยาเม็ดก้าวหน้า*300 หีบเงินเหรียญ*20 10
เติม 420 หยก หยวนเป่า*999 (ราคาเดิม: 2000 หยวนเป่า) หินปลุกพลัง*40 หีบเงินเหรียญ*20 10
เติม 700 หยก หยวนเป่า*2599 (ราคาเดิม: 3800 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*50 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 3

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
07/04 - 09/04
แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*99, ชิ้นส่วนหยางอี้หวน*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*10 20 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*739 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนหลี่ซื่อเจิน*50 1 ครั้งต่อวัน

รับสมัครเทพขุนพล - บูเช็คเทียน
07/04 - 09/04
- รับสมัคร 1 ครั้งเสีย 100 หยวนเป่าหรือใช้บัตรรับสมัคร
- รับสมัคร 1 ครั้งได้รับ 1 แต้ม
เข้าร่วมถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับของขวัญ
จำนวนที่เข้าร่วม ของขวัญ
30 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *30 ถุงวัสดุแฟชั่น *2
80 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *50 ถุงวัสดุแฟชั่น *5
120 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *80 หินปลุกพลัง *50
180 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *150 ยาเม็ดก้าวหน้า*100
300 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *170 ยาเม็ดก้าวหน้า*125
500 ชิ้นส่วนบูเช็คเทียน *220 ยาเม็ดก้าวหน้า*150
แต้มสามารถใช้แลกในร้านเทพขุนพล
แต้มรับสมัคร แลก จำกัด
แต้มรับสมัคร*15 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10 20 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*28 อ่อนหวาน*1 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*88 ดอกชา*1 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*70 ชิ้นส่วนอู่ซวนจี*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกวัสดุอัพชุด
07/04 - 10/04
เจ้านายถูกเงื่อนไข สามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
แลก ของขวัญ จำกัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*40 หีบเหลียงหยี-ม่วง x1 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*40 หีบจื่อหยาง-ม่วง x1 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*80 หีบเหลียงหยี-ส้ม x1 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*80 หีบจื่อหยาง-ส้ม x1 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*65 ผ้าไหมลู่เฉา*5 เส้นไหม*12 ผ้าลินิน*32 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*65 ผ้าปัก*5 ผ้าปัก Quý*12 ผ้าปักลายดอกไม้*32 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*65 หนังจิ้งจอก*5 หนังเสือ*12 หนังหมี*32 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*65 หยกหยางจื่อ*5 หยกหลานเถียน*12 หยกภูเขา*32 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*65 ปะการังแดง*5 เฝ่ยชุ่ย*12 หยกภูเขา*32 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*35 หินปลุกพลังอุปกรณ์*20 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์*45 หินภูเขาไฟ*20 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*599 ผ้าไหมลู่เฉา x5 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*599 ผ้าปัก x5 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*599 หนังจิ้งจอก x5 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*599 หยกหยางจื่อ x5 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*599 ปะการังแดง x5 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*1499 ผ้าไหมลู่เฉา*5 เส้นไหม*12 ผ้าลินิน*32 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*1499 ผ้าปัก*5 ผ้าปัก Quý*12 ผ้าปักลายดอกไม้*32 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*1499 หนังจิ้งจอก*5 หนังเสือ*12 หนังหมี*32 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*1499 หยกหยางจื่อ*5 หยกหลานเถียน*12 หยกภูเขา*32 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
หยวนเป่า*1499 ปะการังแดง*5 เฝ่ยชุ่ย*12 หยกภูเขา*32 10 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกไอเทม
07/04 - 10/04
ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 1 หยวนเป่า*349 หินปลุกพลังอุปกรณ์*10 หีบเงินเหรียญ*1 5 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*449 หินภูเขาไฟ*10 หีบเงินเหรียญ*1 5 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*599 หินปลุกพลังอุปกรณ์*20 หีบเงินเหรียญ*2 3 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*799 หินภูเขาไฟ*20 หีบเงินเหรียญ*2 3 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*839 หินปลุกพลังอุปกรณ์*30 หีบเงินเหรียญ*3 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*1139 หินภูเขาไฟ*30 หีบเงินเหรียญ*3 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*399 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*739 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 หีบเงินเหรียญ*2 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 หีบเงินเหรียญ*2 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 หินก้าวหน้าตัวละคร*30 หีบเงินเหรียญ*3 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 หินก้าวหน้าตัวละคร*30 หีบเงินเหรียญ*3 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 หินก้าวหน้าตัวละคร*40 หีบเงินเหรียญ*4 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 หินก้าวหน้าตัวละคร*50 หีบเงินเหรียญ*5 1 ครั้งต่อวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
07/04 - 10/04
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
แกล้ง 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
แกล้ง 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
แกล้ง 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*15 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุนสมบัติ 30 ครั้ง บัตรทัศนาจร*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง บัตรไคเฟิง*1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง บัตรไคเฟิง*2 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*3 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*6 บัตรรับสมัคร*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*7 บัตรรับสมัคร*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*15 บัตรรับสมัคร*2 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*20 บัตรรับสมัคร*3 รีเซ็ตทุุกวัน
ทำงาน 3 ครั้ง Exp สูง*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
ทำงาน 5 ครั้ง Exp สูง*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
ทำงาน 7 ครั้ง Exp สูง*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
 รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 10 ครั้ง  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
  รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 20 ครั้ง   บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
   รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 30 ครั้ง    บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน