ลิสต์กิจกรรม 08/02 - 11/02

news |

เติมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน 7 หยก

 • 08/02 - 14/02
 • เติมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*75 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*15 หยวนเป่า*40 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง Lv3*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*125 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*25 หยวนเป่า*50 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง Lv3*20 หยวนเป่า*70 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*35 หยวนเป่า*90 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 7 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง Lv3*30 กรอบแชทนัดพบหวานใจ บัตรเทียนเหริน*2

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า

 • 08/02 - 11/02
 • เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป ยาเม็ดก้าวหน้า*100 หีบอัญมณีคริติคอล*3 อีเจียนซิน*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง

เติมครั้งเดียว

 • 08/02 - 11/02
 • เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรเทียนเหริน*1
14 1 หยวนเป่า*42 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรเทียนเหริน*2
28 1 หยวนเป่า*84 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 บัตรเทียนเหริน*3
42 1 หยวนเป่า*126 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 บัตรเทียนเหริน*4
70 1 หยวนเป่า*210 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 บัตรเทียนเหริน*5
140 1 หยวนเป่า*420 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*25 บัตรเทียนเหริน*6
280 1 หยวนเป่า*840 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 บัตรเทียนเหริน*7
420 1 หยวนเป่า*1260 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*35 บัตรเทียนเหริน*8
700 1 หยวนเป่า*2100 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*40 บัตรเทียนเหริน*9

เติมสะสมหลายวัน

 • 08/02 - 11/02
 • เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*20
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 บัตรเทียนเหริน*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*15
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 บัตรเทียนเหริน*2 คำสั่งราชการ*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 บัตรเทียนเหริน*5 คำสั่งราชการ*3
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 หีบอัญมณี Lv3*2 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*40 หีบอัญมณี Lv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*30
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*50 หีบอัญมณี Lv5*1 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*70 หีบอัญมณี Lv5*2 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*80 หินภูเขาไฟ*150 หินปลุกพลังอุปกรณ์*150
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*120 หินภูเขาไฟ*200 หินปลุกพลังอุปกรณ์*200

ร้านลดราคา

 • 08/02 - 11/02
 • เติมถึงเป้าหมายกำหนด เปิดสิทธิ์ซื้อไอเทมราคาพิเศษ ( ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ราคา จำกัด
เติม 7 หยก หยวนเป่า*300 (ราคาเดิม: 600 หยวนเป่า) บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*5 10
เติม 28 หยก หยวนเป่า*200 (ราคาเดิม: 400 หยวนเป่า) หีบอัญมณีคริติคอล*10 หีบเงินเหรียญ*5 3
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1600 (ราคาเดิม: 3200 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนแพนอาน*40 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 10
เติม 140 หยก หยวนเป่า*400 (ราคาเดิม: 1000 หยวนเป่า) หีบวิญญาณหยก-แดง*10 หีบเงินเหรียญ*20 10
เติม 140 หยก หยวนเป่า*1500 (ราคาเดิม: 2600 หยวนเป่า) หินก้าวหน้าตัวละคร*40 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 2
เติม 280 หยก หยวนเป่า*1200 (ราคาเดิม: 2500 หยวนเป่า) หินปลุกพลัง*50 หีบเงินเหรียญ*20 2
เติม 420 หยก หยวนเป่า*1500 (ราคาเดิม: 2100 หยวนเป่า) หินปลุกพลังอุปกรณ์*50 บัตรทัศนาจร*10 2
เติม 700 หยก หยวนเป่า*1800 (ราคาเดิม: 2600 หยวนเป่า) หินภูเขาไฟ*50 บัตรทัศนาจร*10 2

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ

 • 08/02 - 11/02
 • ใช้หยวนเป่าถึงเป้าหมายที่กำหนดรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 เงินเหรียญ*70000
499 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*7 เงินเหรียญ*100000
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 เงินเหรียญ*150000
2999 บัตรเทียนเหริน*3 หีบเงินเหรียญ*2
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 หีบเงินเหรียญ*4
6499 ชุดแฟชั่นดอกไม้แห่งความฝัน หีบเงินเหรียญ*4
8999 บัตรเทียนเหริน*5 หีบเงินเหรียญ*6
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 หีบเงินเหรียญ*6
19999 บัตรเทียนเหริน*10 หีบเงินเหรียญ*8
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*40 หีบเงินเหรียญ*10
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

แลกวััสดุปลุกพลังอุปกรณ์

 • 08/02 - 11/02
 • เจ้านายถูกเงื่อนไข สามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*209 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*239 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 หีบอัญมณีคริติดอล*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 หีบอัญมณีต้านคริติดอล*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*139 บัตรทัศนาจร*20  หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*169 หินปลุกพลัง*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*400 หินปลุกพลังอุปกรณ์*10 หีบเงินเหรียญ*1 2 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*500 หินภูเขาไฟ*10 หีบเงินเหรียญ*1 2 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*750 หินปลุกพลังอุปกรณ์*20 หีบเงินเหรียญ*2 1 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*950 หินภูเขาไฟ*20 หีบเงินเหรียญ*2 1 ครั้งต่อวัน

หอล่าสมบัติ

 • 08/02 - 11/02

ล็อคอินรับสวัสดิการ VIP

 • 09/02 - 11/02
 • ล็อคอินรับของขวัญทุกวันตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  VIP 0   Exp สูง*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 1  บัตรเทียนเหริน*1    หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 3  บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 5  ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 7  คุณูปการ*6000 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซ็ตทุกวัน
  VIP 8    คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*8 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 9  หีบอัญมณี Lv4*2 หีบเงินเหรียญ*9 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 10  หินปลุกพลัง*15 หีบเงินเหรียญ*10 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 11  666*2 หีบเงินเหรียญ*11 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 12  จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*12 รีเซ็ตทุกวัน

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม

 • 08/02 - 11/02
 • แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*199 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*389 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*189 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*349 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*659 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*50 1 ครั้งต่อวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ

 • 08/02 - 11/02
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*15 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 15 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรทัศนาจร*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง คุณูปการ*500 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง คุณูปการ*1000 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*1500 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*2000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 คุณูปการ*3000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 คุณูปการ*5000 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ

 • 08/02 - 11/02
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ราคาลด รายละเอียด จำกัด
ของขวัญ 1 หยก 1 1 หินปลุกพลัง*5, หยวนเป่า*30 แต่ละวัน จำกัด 1 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 1 30 19 คำสั่งราชการ*1, อัญมณีคริติคอล lv3*2, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวัน จำกัด 3 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 2 198 129 หินก้าวหน้าตัวละคร*80, บัตรทัศนาจร*60, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวัน จำกัด 1 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 28 19 ยาเม็ดก้าวหน้า*100, Exp สูง*10, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5 แต่ละวัน 5 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-ล้ำค่า 68 49 ยาเม็ดก้าวหน้า*300, Exp สูง*20, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*10, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 แต่ละวัน 5 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-หรูหรา 218 139 ยาเม็ดก้าวหน้า*500, Exp สูง*100, หีบวิญญาณหยก-แดง*30, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20 แต่ละวัน 5 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 648 429 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500, Exp สูง*350, หีบวิญญาณหยก-แดง*50, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*100 แต่ละวัน 5 ครั้ง