ลิสต์กิจกรรม 08/03 - 10/03

news |

เติมอย่างต่อเนื่อง 6วัน 7 หยก
08/03-13/03
เติมอย่างต่อเนื่อง 6 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 หินบี้ซี*2 หินปลุกพลัง*5 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 หินบี้ซี*3 หินปลุกพลัง*5 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 หินบี้ซี*4 หินปลุกพลัง*7 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง  Lv3*15 หินปลุกพลัง*8 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง  Lv3*15 หินปลุกพลัง*10 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง  Lv3*30 หินปลุกพลัง*15 บัตรเทียนเหริน*1

เติมสะสมหลายวัน
08/03 - 10/03
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เติม ( หยก ) ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*2
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรเทียนเหริน*2 หินบี้ซี*3
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรเทียนเหริน*2 ของขวัญอัญมณี  Lv4*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 บัตรเทียนเหริน*5 หินบี้ซี*7
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 หีบอัญมณี Lv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 หีบอัญมณี Lv5*1 หินบี้ซี*15
700 ยาเม็ดก้าวหน้า*500 บัตรเทียนเหริน*10 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*70 บัตรเทียนเหริน*15 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*80 หีบอัญมณี Lv6*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1000
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*120 หีบอัญมณี Lv7*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500

เติมครั้งเดียว
08/03 - 10/03
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*1 สีสายรุ้ง*1
14 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*2 หญ้าโชคดี*1
28 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรเทียนเหริน*3 ดอกไม้คู่*1
42 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรเทียนเหริน*4 นางฟ้าหลิงหลาน*1
70 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 บัตรเทียนเหริน*5 อีเจียนซิน*1
140 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*25 บัตรเทียนเหริน*6 สวอนเลค*1
280 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 บัตรเทียนเหริน*7 คิดถึง*1
420 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*35 บัตรเทียนเหริน*8 กุหลาบม่วง*1
700 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 บัตรเทียนเหริน*9 กุหลาบม่วง*2

เติมครั้งเดียว-วันสตรีสากล
08/03 - 10/03
วันสตรีสากล เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หินปลุกพลัง*5 หินบี้ซี*3 บัตรทัศนาจร*10
14 1 หินปลุกพลัง*5 หินบี้ซี*3 บัตรทัศนาจร*15
28 1 หินปลุกพลัง*10 หินบี้ซี*5 บัตรทัศนาจร*20
42 1 หินปลุกพลัง*15 หินบี้ซี*5 บัตรทัศนาจร*25
70 1 หินปลุกพลัง*20 หินบี้ซี*7 บัตรทัศนาจร*30
140 1 หินปลุกพลัง*25 หินบี้ซี*7 บัตรทัศนาจร*35
280 1 หินปลุกพลัง*30 หินบี้ซี*9 บัตรทัศนาจร*40
420 1 หินปลุกพลัง*40 หินบี้ซี*11 บัตรทัศนาจร*50
700 1 หินปลุกพลัง*50 หินบี้ซี*15 บัตรทัศนาจร*100


เติมแพ็กเกจหยกใดๆ
08/03 - 10/03
วันสตรีสากล - เติมหยกรับชุดความรักเมืองหนาว
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติม 7 หยก ชุดความรักเมืองหนาว บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 คนรัก*2 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เติม 7 หยก หินปลุกพลัง*5 หินบี้ซี*1 หีบวิญญาณหยก-แดง*1 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 14 หยก หินปลุกพลัง*5 หินบี้ซี*1 หีบวิญญาณหยก-แดง*2 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 28 หยก หินปลุกพลัง*10 หินบี้ซี*2 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 รีเซ็ตทุกวัน

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ
08/03 - 10/03
ใช้หยวนเป่าถึงเป้าหมายที่กำหนดรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 หีบเงินเหรียญ*1
499 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*7 หีบเงินเหรียญ*2
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 หีบเงินเหรียญ*3 หินบี้ซี*1
2999 บัตรเทียนเหริน*3 หีบเงินเหรียญ*4
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 หีบเงินเหรียญ*5 หินบี้ซี*2
6499 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 หีบเงินเหรียญ*5
8999 บัตรเทียนเหริน*5 หีบเงินเหรียญ*6 หินบี้ซี*2
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 หีบเงินเหรียญ*6
19999 บัตรเทียนเหริน*10 หีบเงินเหรียญ*8 หินบี้ซี*5
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 หีบเงินเหรียญ*10
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

แมวกวักนำโชค
08/03 - 10/03
VIP 3 สามารถเข้าร่วม เติม 7 หยกรับเพิ่ม 1 ครั้งหมุน สูงสุดได้ 8 ครั้ง ( 1 ครั้งฟรี 7 ครั้งเติม )

หอล่าสมบัติ
08/03 - 10/03

แลกไอเทมราคาเดียว 803 หยวนเป่า
08/03 - 10/03
วันสตรีสากล แลกไอเทมราคาเดียว 803 หยวนเป่า
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*25 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*25 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*25 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนอู่ซวนจี*15 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนหลินไต้อวี้*100 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนหยางอี้หวน*100 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนหวังเจาจวิน*100 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนหยูจี*100 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนลู่เจิน*100 4 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*803 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*80 4 ครั้งต่อวัน

แลกดอกวันสตรีสากล 
08/03 - 10/03
เจ้านายสามารถซื้อไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เลเวล 5 ขึ้นไป หยวนเป่า*299 ดวงใจแห่งรัก*1 5 ครั้งต่อวัน
เลเวล 5 ขึ้นไป หยวนเป่า*299 ดอกชา*1 5 ครั้งต่อวัน
เลเวล 5 ขึ้นไป หยวนเป่า*159 อีเจียนซิน*1 5 ครั้งต่อวัน
เลเวล 5 ขึ้นไป หยวนเป่า*159 ไห่ถาง*1 5 ครั้งต่อวัน
เลเวล 5 ขึ้นไป หยวนเป่า*119 สีสายรุ้ง*1 5 ครั้งต่อวัน
เลเวล 5 ขึ้นไป หยวนเป่า*119 นางฟ้าหลิงหลาน*1 5 ครั้งต่อวัน

ล็อคอินวันสตรีสากล 
08/03 - 10/03
ล็อคอินวันสตรีสากล รับของขวัญฮอต
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
VIP 0 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 1 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 3 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 5 บัตรเทียนเหริน*2 หินบี้ซี*2 กุหลาบม่วง*1 รีเซ็ตทุกวัน

ล็อคอินรับสวัสดิการ VIP
09/03 - 11/03
ล็อคอินรับของขวัญทุกวันตามระดับ VIP
ระดับ VIP ของขวัญ จำกัด
  VIP 0   Exp สูง*10 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 1  บัตรเทียนเหริน*1    หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 3  บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 5  ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 7  คุณูปการ*6000 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซ็ตทุกวัน
  VIP 8    คุณูปการ*2 หีบเงินเหรียญ*8 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 9  หีบอัญมณี Lv4*2 หีบเงินเหรียญ*9 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 10  หินปลุกพลัง*15 หีบเงินเหรียญ*10 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 11  666*2 หีบเงินเหรียญ*11 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 12  จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*12 รีเซ็ตทุกวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
08/03 - 10/03
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 3 lần ยาเม็ดก้าวหน้า*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 lần ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 10 lần ยาเม็ดก้าวหน้า*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 3 lần ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 5 lần ยาเม็ดก้าวหน้า*10 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 7 lần ยาเม็ดก้าวหน้า*15 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 10 Lần บัตรทัศนาจร*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 15 Lần บัตรทัศนาจร*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 20 Lần บัตรทัศนาจร*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 lần คุณูปการ*500 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 lần คุณูปการ*1000 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 lần บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 lần บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 lần บัตรเทียนเหริน*2 หินบี้ซี*2 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 lần บัตรเทียนเหริน*3 หินบี้ซี*3 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ
08/03 - 10/03
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ลดราคา  เนื้อหา จำกัด
ซื้อทุกวัน 3 3 หินก้าวหน้าตัวละคร*3, บัตรทัศนาจร*1, เงินเหรียญ*10000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญชิ้นส่วนซ่งอวี้  3 3 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*5 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-วัน 12 9 บัตรเทียนเหริน*1, Exp สูง*5,เงินเหรียญ*10000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-ระยิบ 68 49 บัตรเทียนเหริน*3, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5, เงินเหรียญ*100000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-สวยงาม 288 189 บัตรเทียนเหริน*12, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*15, เงินเหรียญ*200000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-เตี้ยนซ่าง 488 329 บัตรเทียนเหริน*18, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, เงินเหรียญ*250000 แต่ละวัน 3 ครั้ง