ลิสต์กิจกรรม 10/04-12/04

news |

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า
10/04 - 12/04
เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต 
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป หีบชิ้นส่วนสีแดง*10 คำสั่งราชการ*2 สวอนเลค*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง

เติมสะสมหลายวัน
10/04 - 12/04
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*2
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 บัตรเทียนเหริน*2 หินบี้ซี*3
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 บัตรเทียนเหริน*2 ของขวัญอัญมณี Lv4*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 บัตรเทียนเหริน*5 หินบี้ซี*7
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง*30 หีบอัญมณี Lv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง*40 หีบอัญมณี Lv5*1 หินบี้ซี*15
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง*50 บัตรเทียนเหริน*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*500
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง*70 บัตรเทียนเหริน*15 ยาเม็ดก้าวหน้า*700
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง*80 หินภูเขาไฟ*150 หินปลุกพลังอุปกรณ์*150
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง*120 หินภูเขาไฟ*200 หินปลุกพลังอุปกรณ์*200

เติมครั้งเดียว
10/04 - 12/04
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 บัตรเทียนเหริน*1
14 1 หยวนเป่า*42 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 บัตรเทียนเหริน*2
28 1 หยวนเป่า*84 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 บัตรเทียนเหริน*3
42 1 หยวนเป่า*126 หินก้าวหน้าตัวละคร*15 บัตรเทียนเหริน*4
70 1 หยวนเป่า*210 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 บัตรเทียนเหริน*5
140 1 หยวนเป่า*420 หินก้าวหน้าตัวละคร*25 บัตรเทียนเหริน*6
280 1 หยวนเป่า*840 หินก้าวหน้าตัวละคร*30 บัตรเทียนเหริน*7
420 1 หยวนเป่า*1260 หินก้าวหน้าตัวละคร*35 บัตรเทียนเหริน*8
700 1 หยวนเป่า*2100 หินก้าวหน้าตัวละคร*40 บัตรเทียนเหริน*9

เติมครั้งเดียว
10/04 - 12/04
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หินบี้ซี*3 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 คุณูปการ*3000
14 1 หินบี้ซี*4 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 คุณูปการ*4500
28 1 หินบี้ซี*5 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 คุณูปการ*6000
42 1 หินบี้ซี*6 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 คุณูปการ*7500
70 1 หินบี้ซี*7 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*15 คุณูปการ*9000
140 1 หินบี้ซี*8 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*15 คุณูปการ*10500
280 1 หินบี้ซี*9 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20 คุณูปการ*12000
420 1 หินบี้ซี*11 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*25 คุณูปการ*13500
700 1 หินบี้ซี*15 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*30 คุณูปการ*15000

หอล่าสมบัติ - บูเช็คเทียน
10/04 - 12/04

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ
10/04 - 12/04
ใช้หยวนเป่าถึงเป้าหมายที่กำหนดรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*3 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2
499 บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*5 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*7 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5
2999 บัตรเทียนเหริน*3 หินบี้ซี*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*7
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 หินบี้ซี*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*8
6499 หินปลุกพลัง*25 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 หีบวิญญาณหยก-แดง*5
8999 บัตรเทียนเหริน*5 หินบี้ซี*3 หีบอัญมณี Lv4*1
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 หินบี้ซี*5 หีบวิญญาณหยก-แดง*7
19999 บัตรเทียนเหริน*10 หินบี้ซี*7 หีบอัญมณี Lv5*1
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*40 หินบี้ซี*10 หีบวิญญาณหยก-แดง*8
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
10/04 - 12/04
แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*99, ชิ้นส่วนหยางอี้หวน*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*10 20 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*739 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*50 1 ครั้งต่อวัน

แลกชิ้นส่วนบูเช็คเทียน
10/04 - 12/04
เจ้านายสามารถใช้ชิ้นส่วนของผู้ติดตามต่างๆและหยวนเป่าเพื่อแลกชิ้นส่วนบูเช็คเทียน
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 ชิ้นส่วน หว่านเอ๋อ*50 + หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วน บูเช็คเทียน*50 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*50 + หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วน บูเช็คเทียน*50 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*50 + หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วน บูเช็คเทียน*50 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 ชิ้นส่วน เว่ยจื่อฟู*50 + หยวนเป่า*499 ชิ้นส่วน บูเช็คเทียน*50 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 ชิ้นส่วน หลี่ซื่อเจิน*50 + หยวนเป่า*499 ชิ้นส่วน บูเช็คเทียน*50 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 ชิ้นส่วน หลานหลิงหวัง*50 + หยวนเป่า*499 ชิ้นส่วน บูเช็คเทียน*50 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 ชิ้นส่วน แพนอาน*50 + หยวนเป่า*499 ชิ้นส่วน บูเช็คเทียน*50 3 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกสกิินผู้ติดตาม
10/04 - 12/04
ในช่วงเวลากิจกรรม ซื้อสกินผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน ตี๋เหรินเจี๋ย (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน หยางอี้หวน (สีฟ้่า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน เซี่ยงอวี่ (สีฟ้่า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หว่านเอ๋อ (สีฟ้่า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หลานหลิงหวัง (สีฟ้่า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หลี่ไป๋ (สีฟ้่า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*2999 สกิน แพนอาน (ม่วง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*12999 สกิน บูเช็คเทียน (ส้ม) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*14999 สกิน ซ่งอวี้ (แดง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*19999 สกิน หว่านเอ๋อ (แดง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกอัญมณี
10/04 - 12/04
เจ้านายสามารถซื้อไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*199 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*239 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 หีบอัญมณี คริติคอล*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 หีบอัญมณี ต้านคริติคอล*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*139 บัตรทัศนาจร*20  หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*399 หินบี้ซี*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีโจมตี 5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีป้องกัน 5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 หินพลังชีวิต 5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีโจมตี 6*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีป้องกัน 6*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 หินพลังชีวิต 6*1 1 ครั้งต่อวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
10/04 - 12/04
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 1 ครั้ง   หีบวิญญาณหยก-สีฟ้่า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 2 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-สีฟ้่า*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 3 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-สีฟ้่า*15 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 5 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 7 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *2 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 9 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง บัตรไคเฟิง*1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง บัตรไคเฟิง*2 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*5 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*7 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*15 หินบี้ซี*2 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*20 หินบี้ซี*3 รีเซ็ตทุกวัน
มอบดอกไม้ 1 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
มอบดอกไม้ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
มอบดอกไม้ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*12 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน
 รีเฟรชร้านผู้ติดตามg 10 ครั้ง  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
  รีเฟรชร้านผู้ติดตามg 20 ครั้ง   บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชร้านผู้ติดตามg 30 ครั้ง    บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ
10/04 - 12/04
ของขวัญ ราคาเดิม ลดราคา เนื้อหา จำกัด
ของขวัญ 1 หยก 1 1 หินปลุกพลัง*5, หยวนเป่า*30 แต่ละวันจำกัดแค่ 1 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 1 30 19 คำสั่งราชการ*1, อัญมณีคริติคอล lv3*2, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 2 198 129 หินก้าวหน้าตัวละคร*80, บัตรทัศนาจร*60, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 28 19 ยาเม็ดก้าวหน้า*100, Exp สูง*10, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-ล้ำค่า 68 49 ยาเม็ดก้าวหน้า*300, Exp สูง*20, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*10, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-หรูหรา 218 139 ยาเม็ดก้าวหน้า*500, Exp สูง*100, หีบวิญญาณหยก-แดง*30, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 648 429 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500, Exp สูง*350, หีบวิญญาณหยก-แดง*50, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*100 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง


รางวัลปรับปรุงเซร์ฟเวอร์ 09/04
10/04
รางวัลปรับปรุงสำหรับเซร์ฟเวอร์ S31 - 39
เงื่อนไข
ของขวัญ
จำกัด
ถุึงเลเวล 5
หีบชิ้นส่วนสีแดง*5
บัตรเทียนเหริน*1
สีสายรุ้ง*1
รีเซ็ตทุกวัน