ลิสต์กิจกรรม 11/03 - 13/03

news |

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า
11/03 - 13/03
เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป หินปลุกพลัง*15 หินบี้ซี*3 ไห่ถาง*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง

เติมสะสมหลายวัน
11/03 - 13/03
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*1 หินบี้ซี*2
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรเทียนเหริน*2 หินบี้ซี*3
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรเทียนเหริน*2 ของขวัญอัญมณี  Lv4*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 บัตรเทียนเหริน*5 หินบี้ซี*7
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 หีบอัญมณี Lv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 หีบอัญมณี Lv5*1 หินบี้ซี*15
700 ยาเม็ดก้าวหน้า*500 บัตรเทียนเหริน*10 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*70 บัตรเทียนเหริน*15 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*80 หีบอัญมณี Lv6*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1000
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*120 หีบอัญมณี Lv7*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500

เติมครั้งเดียว
11/03 - 13/03
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 บัตรเทียนเหริน*1
14 1 หยวนเป่า*42 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 บัตรเทียนเหริน*2
28 1 หยวนเป่า*84 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 บัตรเทียนเหริน*3
42 1 หยวนเป่า*126 หินก้าวหน้าตัวละคร*15 บัตรเทียนเหริน*4
70 1 หยวนเป่า*210 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 บัตรเทียนเหริน*5
140 1 หยวนเป่า*420 หินก้าวหน้าตัวละคร*25 บัตรเทียนเหริน*6
280 1 หยวนเป่า*840 หินก้าวหน้าตัวละคร*30 บัตรเทียนเหริน*7
420 1 หยวนเป่า*1260 หินก้าวหน้าตัวละคร*35 บัตรเทียนเหริน*8
700 1 หยวนเป่า*2100 หินก้าวหน้าตัวละคร*40 บัตรเทียนเหริน*9

เติมอย่างต่อเนื่อง 3 วัน 28 หยก
11/03 - 13/03
เติมอย่างต่อเนื่อง 3 วัน แต่ละวัน 28 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 1 1 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*15 หินบี้ซี*5 บัตรเทียนเหริน*2
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 2 1 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*15 หินบี้ซี*7 บัตรเทียนเหริน*2
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 3 1 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*30 หินบี้ซี*10 บัตรเทียนเหริน*3

เขาวงกตแห่งเวทมนตร์
11/03 - 13/03
ภารกิจสะสมกุญแจ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด ของขวัญ 9 กล่อง
ลิ็อคอิน กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน คำสั่งราชการ*2
หมุนบัตรเทียนเหริน 3 ครั้ง   กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน ยาเม็ดก้าวหน้า*50
 แกล้ง 6 ครั้ง  กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน Exp สูง*50
รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 6 ครั้ง  กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
เติม 7 หยก กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน หินบี้ซี*3
เติม 14 หยก กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน หินก้าวหน้าตัวละคร*10
เติม 28 หยก กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน หินปลุกพลัง*10
ใช้ 300 หยวนเป่า  กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน บัตรเทียนเหริน*10
ใช้ 600 หยวนเป่า    กุญแจ*1 ไม่รีเซ็ตทุกวัน ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*15

ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่า
11/03 - 13/03
ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่าจะได้รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
 1  ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*150 สกินหลี่ไป๋-ส้ม ยาเม็ดก้าวหน้า*300 ดอกรักเร่*1
  2   ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*120 หินปลุกพลัง*100 ยาเม็ดก้าวหน้า*250 ดวงใจแห่งรัก*1
  3   ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*100 หินปลุกพลัง*50 ยาเม็ดก้าวหน้า*200 กุหลาบม่วง*1
  4 – 5   ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*80 หินปลุกพลัง*30 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 สวอนเลค*1
  6 – 10   ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*60 หินปลุกพลัง*20 ยาเม็ดก้าวหน้า*70 ซากุระชมพู*1

แลกสกิินผู้ติดตาม
11/03 - 13/03
ในช่วงเวลากิจกรรม ซื้อสกินผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน ตี๋เหรินเจี๋ย  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน หยางอี้หวน  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน เซี่ยงอวี่  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หว่านเอ๋อ  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หลานหลิงหวัง  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หลี่ไป๋  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*2999 สกิน ฮวามู่หลาน  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*14999 สกิน ซ่งอวี้  1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

หอล่าสมบัติ
11/03 - 13/03

แลกไอเทม
11/03 - 13/03
ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 Exp สูง*20 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 บัตรไคเฟิง*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*359 คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*399 บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*2 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*949 หินบี้ซี*10 2 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*899 หินบี้ซี*10 2 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*329 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*309 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*599 หินปลุกพลัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*579 หินปลุกพลัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*809 หินปลุกพลัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*779 หินปลุกพลัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*999 หินปลุกพลัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1199 หินปลุกพลัง*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*399 หินปลุกพลังอุปกรณ์*10 หีบเงินเหรียญ*1 3 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*499 หินภูเขาไฟ*10 หีบเงินเหรียญ*1 3 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*749 หินปลุกพลังอุปกรณ์*20 หีบเงินเหรียญ*2 2 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*949 หินภูเขาไฟ*20 หีบเงินเหรียญ*2 2 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*899 666*2 หีบเงินเหรียญ*1 3 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*1139 จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*2 2 ครั้งต่อวัน

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
11/03 - 13/03
ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*119 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*739 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*739 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วน ฮวามู่หลาน*50 1 ครั้งต่อวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
11/03 - 13/03
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 1 ครั้ง   หีบวิญญาณหยก-สีฟ้า*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 2 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-สีฟ้า*10 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 3 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-สีฟ้า*15 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 เงินเหรียญ*200000 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 5 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 7 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2 เงินเหรียญ*150000 รีเซ็ตทุกวัน
ทารบสังเวียน 9 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 เงินเหรียญ*200000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง คุณูปการ*500 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง คุณูปการ*1000 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*1500 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*2000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 คุณูปการ*3000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 คุณูปการ*5000 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ
11/03 - 13/03
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ลดราคา รายละเอียด จำกัด
ของขวัญเทียนเหริน-วัน 12 9 บัตรเทียนเหริน*1, Exp สูง*5,เงินเหรียญ*10000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-ระยิบ 68 49 บัตรเทียนเหริน*3, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5, เงินเหรียญ*100000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-สวยงาม 288 189 บัตรเทียนเหริน*12, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*15, เงินเหรียญ*200000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-เตี้ยนซ่าง 488 329 บัตรเทียนเหริน*18, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, เงินเหรียญ*250000 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญอัญมณีโจมตี 188 129 อัญมณีโจมตี Lv6*1, ของขวัญอัญมณี Lv3*2, เงินเหรียญ*120000 แต่ละวันจำกัด 1 ครั้ง
ของขวัญอัญมณีป้องกัน 188 129 อัญมณีป้องกัน Lv6*1, ของขวัญอัญมณี Lv3*2, เงินเหรียญ*120000 แต่ละวันจำกัด 1 ครั้ง
ของขวัญอัญมณีพลังชีวิต 188 129 อัญมณีพลังชีวิต Lv6*1, ของขวัญอัญมณี Lv3*2,เงินเหรียญ*120000 แต่ละวันจำกัด 1 ครั้ง