ลิสต์กิจกรรม 13/04-15/04

news |

ของขวัญล็อคอินวันสงกรานต์
12/04 - 15/04
ล็อคอินทุกวัน รับของขวัญวันสงกรานต์ 
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
VIP 0 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10 สุข*1 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 1 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10 สันต์*1 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10 สุขสันต์ปีใหม่*1 รีเซ็ตทุกวัน
VIP 5 บัตรเทียนเหริน*2 บัตรทัศนาจร*20 สุขสันต์ปีใหม่*1 รีเซ็ตทุกวัน

เติมหยกรับของขวัญวันสงกรานต์
13/04 - 15/04
เจ้านายเติมหยกถึงเป้าหมายที่กำหนด รับของขวังวันสงกรานต์
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติม 1 หยก ถุงอีโมจิรุ่งรัก สุขสันต์ปีใหม่*1 วัน*1 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
เติม 7 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*3 หินปลุกพลัง*5 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 14 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*5 หินปลุกพลัง*5 กรานต์*1 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 28 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*7 หินปลุกพลัง*10 กรานต์*1 รีเซ็ตทุกวัน

เติมสะสมหลายวัน
13/04 - 15/04
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรเทียนเหริน*1 กรานต์*1
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 บัตรเทียนเหริน*1 สุขสันต์ปีใหม่*1
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 บัตรเทียนเหริน*1 กรานต์*1
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 บัตรเทียนเหริน*2 กรอบแชทปีใหม่โชคดี
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 บัตรเทียนเหริน*2 กรานต์*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 บัตรเทียนเหริน*5 กรานต์*3
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง*30 หีบอัญมณี Lv4*1 กรานต์*3
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง*40 หีบอัญมณี Lv5*1 กรานต์*4
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง*50 บัตรเทียนเหริน*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*500 กรานต์*4
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง*70 บัตรเทียนเหริน*15 ยาเม็ดก้าวหน้า*700 กรานต์*5
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง*80 หีบอัญมณี Lv6*1 หินปลุกพลัง*150 กรานต์*6
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง*120 หีบอัญมณี Lv7*1 หินปลุกพลัง*200 กรานต์*7

เติมครั้งเดียว
13/04 - 15/04
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หินบี้ซี*3
14 1 หยวนเป่า*42 ยาเม็ดก้าวหน้า*70 หินบี้ซี*4
28 1 หยวนเป่า*84 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 หินบี้ซี*5
42 1 หยวนเป่า*126 ยาเม็ดก้าวหน้า*120 หินบี้ซี*6
70 1 หยวนเป่า*210 ยาเม็ดก้าวหน้า*150 หินบี้ซี*7
140 1 หยวนเป่า*420 ยาเม็ดก้าวหน้า*180 หินบี้ซี*8
280 1 หยวนเป่า*840 ยาเม็ดก้าวหน้า*200 หินบี้ซี*9
420 1 หยวนเป่า*1260 ยาเม็ดก้าวหน้า*250 หินบี้ซี*11
700 1 หยวนเป่า*2100 ยาเม็ดก้าวหน้า*300 หินบี้ซี*15

เติมครั้งเดียว
13/04 - 15/04
สุขสันต์วันสงกรานต์ เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 บัตรเทียนเหริน*1 สีสายรุ้ง*1 บัตรทัศนาจร*10
14 1 บัตรเทียนเหริน*2 หญ้าโชคดี*1 บัตรทัศนาจร*20
28 1 บัตรเทียนเหริน*3 ดอกไม้คู่*1 บัตรทัศนาจร*30
42 1 บัตรเทียนเหริน*4 นางฟ้าหลิงหลาน*1 บัตรทัศนาจร*40
70 1 บัตรเทียนเหริน*5 อีเจียนซิน*1 บัตรทัศนาจร*50
140 1 บัตรเทียนเหริน*6 สวอนเลค*1 บัตรทัศนาจร*60
280 1 บัตรเทียนเหริน*7 สุขสันต์ปีใหม่*1 บัตรทัศนาจร*70
420 1 บัตรเทียนเหริน*8 สุขสันต์ปีใหม่*1 บัตรทัศนาจร*80
700 1 บัตรเทียนเหริน*9 สุขสันต์ปีใหม่*2 บัตรทัศนาจร*100

เติมหยกลงทุน
13/04
โอกาสครั้งเดียวในวัน 13/04, เติมหยกถึงเป้าหมาย รับหยวนเป่าถึง 4 เท่าภายใน 7 วันต่อเนื่อง
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
70 หยก หยวนเป่า*700 บัตรบริหาร*7 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกหยวนเป่าลงทุน
13/04-19/04
แลกกองทุนต่อเนื่อง 7 วัน เจ้านายอย่าลืมนะ
แลก ของขวัญ จำกัด
บัตรบริหาร*1 หยวนเป่า*300 บัตรเทียนเหริน*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ
13/04 - 15/04
ใช้หยวนเป่าถึงเป้าหมายที่กำหนดรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 สง*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*2
499 บัตรเทียนเหริน*1 สง*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 สง*2 กรานต์*1
2999 บัตรเทียนเหริน*3 สง*3 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*7
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*20 สง*3 กรานต์*1
6499 ชุดแฟชั่นแสงดาวระยิบ ยาเม็ดก้าวหน้า*100 สุขสันต์ปีใหม่*1
8999 บัตรเทียนเหริน*5 หินบี้ซี*3 กรานต์*2
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 หินบี้ซี*5 สุขสันต์ปีใหม่*1
19999 บัตรเทียนเหริน*10 หินบี้ซี*7 กรานต์*3
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*40 หินบี้ซี*10 สุขสันต์ปีใหม่*2
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

สะสมตัวอักษร "สุขสันต์วันสงกรานต์"
13/04-15/04
ตั้งแต่ 13/04-15/04: เข้าทัศนาจรจะตกตัวอักษร " สุข, สันต์, วัน, สง, กรานต์ "
แลก ของขวัญ
สุขสันต์วันสงกรานต์*1 กรอบอวตารปีใหม่โชคดี*1
สุขสันต์วันสงกรานต์*1 หีบชิ้นส่วนสีแดง*3
สันต์วันสงกรานต์*1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*5
วันสงกรานต์*1 หีบวิญญาณหยก-แดง*2
สุขสันต์*1 บัตรทัศนาจร*2
สงกรานต์*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*20
สุข*1 บัตรทัศนาจร*1
สันต์*1 ของขวัญอัญมณี Lv1*2
วัน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *2
สง*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*10
กรานต์*1 หินปลุกพลัง*2

หอล่าสมบัติ-หยีชินหวัง
13/04-15/04

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
13/04-15/04
แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*99, ชิ้นส่วนหยางอี้หวน*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิงa*10 20 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*649 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*639 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*1259 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*1239 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1829 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*1799 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*2319 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*2749 ชิ้นส่วน อู่ซวนจี*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*399 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*739 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วน ซ่งอวี้*50 1 ครั้งต่อวัน

แลกดอกไม้ตอนรับวันสงกรานต์
13/04-15/04
สุขสันต์วันสงกรานต์ ลดราคาดอกไม้ถึง 70%
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
Đạt Level 5 หยวนเป่า*299 สุขสันต์ปีใหม่*1 5 ครั้งต่อวัน
Đạt Level 5 หยวนเป่า*299 ดอกชา*1 5 ครั้งต่อวัน
Đạt Level 5 หยวนเป่า*159 อีเจียนซิน*1 5 ครั้งต่อวัน
Đạt Level 5 หยวนเป่า*159 ไห่ถาง*1 5 ครั้งต่อวัน
Đạt Level 5 หยวนเป่า*119 สีสายรุ้ง*1 5 ครั้งต่อวัน
Đạt Level 5 หยวนเป่า*119 นางฟ้าหลิงหลาน*1 5 ครั้งต่อวัน

แลกไอเทมราคาเดียว 2562 หยวนเป่า
13/04-15/04
สุขสันต์วันสงกรานต์ แลกไอเทมฮอตราคาเดียว 2562 หยวนเป่า
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*2562 หีบชิ้นส่วนสีแดง*75 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 บัตรเทียนเหริน*20 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 หินบี้ซี*40 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 หินปลุกพลัง*100 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 ยาเม็ดก้าวหน้า-Nhân Vật*75 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 ยาเม็ดก้าวหน้า*650 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 หินภูเขาไฟ*100 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 หินปลุกพลังอุปกรณ์*80 1 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*2562 บัตรทัศนาจร*650 1 ครั้งต่อวัน

 X2 ทำงานและชีวประวัติ
12/04 - 15/04
สุขสันต์วันสงกรานต์  X2 ทำงานและชีวประวัติ
วัน Buff
วัน 12/04 ชีวประวัติ x2
วัน 13/04 ทำงาน x2
วัน 14/04 ชีวประวัติ x2

ล็อคอินรับสวัสดิการ VIP
13/04-15/04
ล็อคอินรับของขวัญทุกวันตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  VIP 0   Exp สูง*10 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 1  บัตรเทียนเหริน*1    หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 3  บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซ็ตทุกวัน
  VIP 5   ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 7  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *20 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซ็ตทุกวัน
  VIP 8    คุณูปการ*2 หีบเงินเหรียญ*8 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 9  หีบอัญมณี Lv4*2 หีบเงินเหรียญ*9 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 10  หินปลุกพลัง*15 หีบเงินเหรียญ*10 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 11  สุขสันต์ปีใหม่*1 หีบเงินเหรียญ*11 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 12  สุขสันต์ปีใหม่*1 หีบเงินเหรียญ*12 รีเซ็ตทุกวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
13/04-15/04
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 วัน*1 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 วัน*1 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*15 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 วัน*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 30 ครั้ง บัตรทัศนาจร*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง บัตรไคเฟิง*1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 วัน*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง บัตรไคเฟิง*2 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 วัน*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 สง*1 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 กรานต์*1 หินบี้ซี*1 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 กรานต์*1 หินบี้ซี*2 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 กรานต์*1 หินบี้ซี*3 รีเซ็ตทุกวัน
มอบดอกไม้ 1 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 วัน*1 รีเซ็ตทุกวัน
มอบดอกไม้ 3 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
มอบดอกไม้ 5 ครั้ง บัตรทัศนาจร*10 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
 รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 10 ครั้ง  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *1 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 วัน*1 รีเซ็ตทุกวัน
  รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 20 ครั้ง   บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*1 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน
   รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 30 ครั้ง    บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 ชิ้นส่วน องค์หญิงเวินเฉิง*2 สง*1 รีเซ็ตทุกวัน