ลิสต์กิจกรรม 14/03 - 16/03

news |

เติมหยกรับคืนหยวนเป่า
14/03 - 16/03
เติมครั้งแรกในวัน รับคืนหยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป และไอเทมฮอต
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติมครั้ั้งแรกในวัน หยวนเป่าเท่ากับ 50% ของจำนวนหยกที่เติมไป หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 คำสั่งราชการ*2 สวอนเลค*1 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

เติมสะสมทุกวัน
14/03 - 16/03
ในช่่วงเวลากิจกรรม เติมสะสมทุกวันรับวัสดุทำอาหาร ( รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติม 7 หยก หมอก*45 ดินห้าสี*20 ไข่มุก*20 หยวนเป่า*100 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 14 หยก เนื้อหมู*60 ไก่ตัวเมีย*30 ไข่นกกระทา*30 ครีบฉลาม*1 รีเซ็ตทุกวัน
เติม 28 หยก ใบตองสาด*120 ข้าวเหนียว*60 ไส้ถั่ว*60 พุทราอบ*2 รีเซ็ตทุกวัน

เติมอย่างต่อเนื่อง 7วัน 7 หยก
14/03 - 20/03
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*2 ยาเม็ดก้าวหน้า*75 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*2 หยวนเป่า*50 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง Lv3*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*125 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 หยวนเป่า*60 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง Lv3*20 ยาเม็ดก้าวหน้า*150 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*4 หยวนเป่า*90 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 7 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง Lv3*30 กรอบอวตารสีสัน บัตรเทียนเหริน*2

เติมสะสมหลายวัน
14/03 - 16/03
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*1 หยวนเป่า*100
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรเทียนเหริน*2 หยวนเป่า*150
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรเทียนเหริน*2 ของขวัญอัญมณี Lv4*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 บัตรเทียนเหริน*5 หยวนเป่า*200
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 หีบอัญมณี Lv4*1 หีบวิญญาณหยก-แดง*10
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 หีบอัญมณี Lv5*1 หยวนเป่า*300
700 ยาเม็ดก้าวหน้า*500 บัตรเทียนเหริน*10 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*70 บัตรเทียนเหริน*15 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*80 หีบอัญมณี Lv6*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1000
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*120 หีบอัญมณี Lv7*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500

เติมครั้งเดียว
14/03 - 16/03
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรทัศนาจร*10
14 1 หยวนเป่า*42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรทัศนาจร*20
28 1 หยวนเป่า*84 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรทัศนาจร*30
42 1 หยวนเป่า*126 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรทัศนาจร*40
70 1 หยวนเป่า*210 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 บัตรทัศนาจร*50
140 1 หยวนเป่า*420 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*25 บัตรทัศนาจร*60
280 1 หยวนเป่า*840 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 บัตรทัศนาจร*70
420 1 หยวนเป่า*1260 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*35 บัตรทัศนาจร*80
700 1 หยวนเป่า*2100 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 บัตรทัศนาจร*100

ท็อป 10 อันดับมาสเตอร์เชฟ
14/03 - 16/03
ท็อป 10 อันดับมาสเตอร์เชฟ จะได้รับของขวัญส่งเข้าจดหมายหลังเสร็จสิ้น
ท็อป  เงื่อนไข  ของขวัญ
 1  คะแนนใกล้ชิดถึง: 25000  หีบชิ้นส่วนสีแดง*150 อัญมณีความเร็ว Lv6*2 ข้าวต้มมัด*3
 2  คะแนนใกล้ชิดถึง: 20000   หีบชิ้นส่วนสีแดง*120 อัญมณีความเร็ว Lv6*1 ซุปหูฉลาม*2
 3  คะแนนใกล้ชิดถึง: 15000     หีบชิ้นส่วนสีแดง*100 หีบอัญมณี Lv6*2 ตุ๊กตาเซรามิก*2
 4 – 5  คะแนนใกล้ชิดถึง: 12000      หีบชิ้นส่วนสีแดง*80 หีบอัญมณี Lv6*1 ตุ๊กตาเซรามิก*1
 6 – 10  คะแนนใกล้ชิดถึง: 10000   หีบชิ้นส่วนสีแดง*60 หีบอัญมณี Lv5*1 ข้าวต้มปลา*1

แลกวัสดุุทำอาหาร
14/03 - 16/03
เจ้านายถูกเงื่อนไข สามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*720 ใบตองสาด*60, ข้าวเหนียว*30, ไส้ถั่ว*30 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*15 พุทราอบ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*720 เนื้อหมู*60, ไก่ตัวเมีย*30, ไข่นกกระทา*30 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*15 ครีบฉลาม*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*139 บัตรทัศนาจร*20 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*259 บัตรทัศนาจร*40 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 บัตรทัศนาจร*60 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*499 บัตรทัศนาจร*100 10 ครั้งต่อวัน

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ
14/03 - 16/03
ใช้หยวนเป่าถึงเป้าหมายที่กำหนดรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*3 หีบเงินเหรียญ*1
499 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*7 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*5 หีบเงินเหรียญ*2
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*7 หีบเงินเหรียญ*3
2999 บัตรเทียนเหริน*3 หมอก*45 ดินห้าสี*20 ไข่มุก*20
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 หมอก*45 ดินห้าสี*20 ไข่มุก*20
6499 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 หีบเงินเหรียญ*5
8999 บัตรเทียนเหริน*5 ใบตองสาด*60 ข้าวเหนียว*30 ไส้ถั่ว*30
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 เนื้อหมู*60 ไก่ตัวเมีย*30 ไข่นกกระทา*30
19999 บัตรเทียนเหริน*10 ใบตองสาด*120 ข้าวเหนียว*60 ไส้ถั่ว*60
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 เนื้อหมู*120 ไก่ตัวเมีย*60 ไข่นกกระทา*60
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
14/03 - 16/03
แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*119 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนหลานหลิงหวัง*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*50 1 ครั้งต่อวัน

แลกไอเทม
14/03 - 16/03
ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*149 Exp สูง*20 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 บัตรไคเฟิง*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*359 คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*399 บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*2 10ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*329 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*319 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*309 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*299 หินปลุกพลัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*579 หินปลุกพลัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*559 หินปลุกพลัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*809 หินปลุกพลัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*779 หินปลุกพลัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*999 หินปลุกพลัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1199 หินปลุกพลัง*50 1 ครั้งต่อวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
14/03 - 16/03
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*15 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 15 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรทัศนาจร*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง คุณูปการ*500 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง คุณูปการ*1000 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*1500 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*2000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 คุณูปการ*3000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 คุณูปการ*5000 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ
14/03 - 16/03
ของขวัญ ราคาเดิม ลดราคา เนื้อหา จำกัด
ของขวัญ 1 หยก 1 1 หินปลุกพลัง*5, หยวนเป่า*30 แต่ละวันจำกัดแค่ 1 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 1 30 19 คำสั่งราชการ*1, อัญมณีคริติคอล lv3*2, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวันจำกัดแค่ 3 ครั้ง
ของขวัญพิเศษท้ายสัปดาห์ 2 198 129 หินก้าวหน้าตัวละคร*80, บัตรทัศนาจร*60, เงินเหรียญ*500000 แต่ละวันจำกัดแค่ 1 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 28 19 ยาเม็ดก้าวหน้า*100, Exp สูง*10, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*5 แต่ละวันจำกัดแค่ 5 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-ล้ำค่า 68 49 ยาเม็ดก้าวหน้า*300, Exp สูง*20, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*10, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 แต่ละวันจำกัดแค่ 5 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-หรูหรา 218 139 ยาเม็ดก้าวหน้า*500, Exp สูง*100, หีบวิญญาณหยก-แดง*30, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20 แต่ละวันจำกัดแค่ 5 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 648 429 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500, Exp สูง*350, หีบวิญญาณหยก-แดง*50, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*100 แต่ละวันจำกัดแค่ 5 ครั้ง

ล็อคอินรับสวัสดิการ VIP
16/03 - 18/03
ล็อคอินรับของขวัญทุกวันตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  VIP 0   Exp สูง*10 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 1  บัตรเทียนเหริน*1    หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 3  บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 5  ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 7  คุณูปการ*6000 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซ็ตทุกวัน
  VIP 8    คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*8 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 9  หีบอัญมณี Quý Lv4*2 หีบเงินเหรียญ*9 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 10  หินปลุกพลัง*15 หีบเงินเหรียญ*10 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 11  ดอก 666*2 หีบเงินเหรียญ*11 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 12  จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*12 รีเซ็ตทุกวัน