ลิสต์กิจกรรม 22/04-24/04

news |

เติมสะสมหลายวัน
22/04 - 24/04
เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรเทียนเหริน*1 หีบวิญญาณหยกแดง*3
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 หีบอัญมณี Lv3*1 บัตรรับสมัคร*3
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 บัตรเทียนเหริน*2 หีบวิญญาณหยกแดง*5
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 หีบอัญมณี Lv3*2 บัตรรับสมัคร*5
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรเทียนเหริน*4 หีบวิญญาณหยกแดง*7
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 หีบอัญมณี Lv4*1 บัตรรับสมัคร*7
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง*30 บัตรเทียนเหริน*6 หีบวิญญาณหยกแดง*10
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง*40 หีบอัญมณี Lv5*1 บัตรรับสมัคร*15
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง*50 หินปลุกพลัง*50 ยาเม็ดก้าวหน้า*500
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง*70 หินปลุกพลัง*100 ยาเม็ดก้าวหน้า*700
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง*80 หินภูเขาไฟ*150 หินปลุกพลังอุปกรณ์*150
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง*120 หินภูเขาไฟ*200 หินปลุกพลังอุปกรณ์*200

เติมครั้งเดียว
22/04 - 24/04
เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 หีบอัญมณีโจมตี*5
14 1 หยวนเป่า*42 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 หีบอัญมณีโจมตี*7
28 1 หยวนเป่า*84 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 หีบอัญมณีโจมตี*10
42 1 หยวนเป่า*126 หินก้าวหน้าตัวละคร*15 หีบอัญมณีโจมตี*13
70 1 หยวนเป่า*210 หินก้าวหน้าตัวละคร*20 หีบอัญมณีโจมตี*15
140 1 หยวนเป่า*420 หินก้าวหน้าตัวละคร*25 หีบอัญมณีโจมตี*17
280 1 หยวนเป่า*840 หินก้าวหน้าตัวละคร*30 หีบอัญมณีโจมตี*20
420 1 หยวนเป่า*1260 หินก้าวหน้าตัวละคร*35 หีบอัญมณีโจมตี*25
700 1 หยวนเป่า*2100 หินก้าวหน้าตัวละคร*40 หีบอัญมณีโจมตี*30

เติมครั้งเดียว
22/04 - 24/04
สุขสันต์ครบรอบครึ่งปีวันเปิดตัวเกม เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*5 บัตรรับสมัคร*3 บัตรทัศนาจร*10
14 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*7 บัตรรับสมัคร*4 บัตรทัศนาจร*20
28 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*9 บัตรรับสมัคร*5 บัตรทัศนาจร*30
42 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*11 บัตรรับสมัคร*6 บัตรทัศนาจร*40
70 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*13 บัตรรับสมัคร*7 บัตรทัศนาจร*50
140 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*15 บัตรรับสมัคร*8 บัตรทัศนาจร*60
280 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*20 บัตรรับสมัคร*9 บัตรทัศนาจร*70
420 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*25 บัตรรับสมัคร*11 บัตรทัศนาจร*80
700 1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 บัตรรับสมัคร*15 บัตรทัศนาจร*100

เติมแพ็กเกจหยกใดๆ
22/04 - 24/04
สุขสันต์ครบรอบครึ่งปีวันเปิดตัวเกม เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ 
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
เติม 1 หยก หยวนเป่า*200 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 อีเจียนซิน*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง
เติม 7 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*5 หินปลุกพลัง*3 หีบวิญญาณหยกแดง*1 แต่ละวัน 1 ครั้ง
เติม 14 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*5 หินปลุกพลัง*5 หีบวิญญาณหยกแดง*2 แต่ละวัน 1 ครั้ง
เติม 28 หยก หีบชิ้นส่วนสีแดง*10 หินปลุกพลัง*7 หีบวิญญาณหยกแดง*3 แต่ละวัน 1 ครั้ง

ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่า
22/04 - 24/04
ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่าจะได้รับของขวัญน่าสนใจ
ท็อป ของขวัญ
1 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*150 ยาเม็ดก้าวหน้า*300 อัญมณีความเร็ว 6*2 ดอกรักเร่*1
2 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*120 ยาเม็ดก้าวหน้า*250 อัญมณีความเร็ว 5*3 ดวงใจแห่งรัก*1
3 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*100 ยาเม็ดก้าวหน้า*200 อัญมณีความเร็ว 5*2 กุหลาบม่วง*1
 4 – 5  ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*80 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 อัญมณีความเร็ว 5*1 สวอนเลค*1
 6 – 10  ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*60 ยาเม็ดก้าวหน้า*80 อัญมณีความเร็ว 4*2 ซากุระชมพู*1

แข่งเรือมังกรข้ามเซิร์ฟ
23/04 & 24/04
เรือมังกรได้ทำแค่ 1 ครั้งเท่านั้น เจ้านายโปรดทำเรือใหญ่เพื่อวิ่งเร็วที่สุดนะคะ
• เวลาทำเรือ: 0:00 น. -23:55 น.
• เวลาแข่งเรือ: 12:00 น. - 23:55 น.
• ครั้งที่ 1: 23/04/2562
• ครั้งที่ 2: 24/04/2562
ภารกิจสะสมไม้ทำเรือวันที่ 23/04:
เงื่อนไข ของขวัญ
ใช้ 60 หยวนเป่า        ไม้สน*100
หมุนบัตรเทียนเหริน 1 ครั้ง ไม้สน*50
เติม 7 หยก ไม้สน*50
ใช้ 300 หยวนเป่า  ไม้สน*100
แกล้ง 3 ครั้ง ไม้แซม*100
สนิทขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ไม้แซม*100
ทัศนาจร 100 ครั้ง ไม้แซม*100
ภารกิจสะสมไม้ทำเรือวันที่ 24/04:
เงื่อนไข ของขวัญ
ใช้ 60 หยวนเป่า        ไม้สน*50
หมุนบัตรเทียนเหริน 1 ครั้ง ไม้สน*50
เติม 7 หยก ไม้สน*200
แกล้ง 3 ครั้ง ไม้แซม*100
สนิทขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ไม้แซม*100
ทัศนาจร 100 ครั้ง ไม้แซม*100

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม
22/04 - 24/04
แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*99, ชิ้นส่วนหยางอี้หวน*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*10 20 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*499 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*489 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*939 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1349 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*1319 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1719 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*2099 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนเว่ยจื่อฟู*50 1 ครั้งต่อวัน

แลกไอเทม
22/04 - 24/04
ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 Exp สูง*50 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*149 บัตรไคเฟิง*5 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*359 คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*399 บัตรเทียนเหริน*2 หีบเงินเหรียญ*2 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*499 หีบอัญมณีโจมตี*20 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*499 หีบอัญมณีคริติคอล*20 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*349 หินปลุกพลังอุปกรณ์*10 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*449 หินภูเขาไฟ*10 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*599 หินปลุกพลังอุปกรณ์*20 หีบเงินเหรียญ*2 1 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*799 หินภูเขาไฟ*20 หีบเงินเหรียญ*2 1 ครั้งต่อวัน
VIP 4 หยวนเป่า*399 ลำโพงบังอาจ*1 หีบเงินเหรียญ*2 2 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*199, บัตรแลกอุปกรณ์สีส้ม*30 บัตรแลกอุปกรณ์สีแดง*3 หีบเงินเหรียญ*2 3 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*789 ดอก 666*2 หีบเงินเหรียญ*1 3 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*999 จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*2 2 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*899 บัตรรับสมัคร*10 หีบเงินเหรียญ*1 1 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*799 บัตรรับสมัคร*10 หีบเงินเหรียญ*2 1 ครั้งต่อวัน

แลกสกิินผู้ติดตาม
22/04 - 24/04
ในช่วงเวลากิจกรรม ซื้อสกินผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน หวังเจาจวิน (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน หลินไต้อวี้ (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*599 สกิน จิงเคอ (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หลี่ไป๋ (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน หลี่ซื่อเจิน (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*899 สกิน เว่ยจื่อฟู (ฟ้า) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*2999 สกิน เว่ยจื่อฟู (ม่วง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*12999 สกิน หยีชินหวัง (ส้ม) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*14999 สกิน ซ่งอวี้ (แดง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*19999 สกิน หว่านเอ๋อ (แดง) 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

แลกกรอบแชทและกรอบอวตาร์
22/04 - 24/04
เจ้านายสามารถซื้อกรอบแชทและกรอบอวตาร์ด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*508 กรอบอวตาร์ไฟไหม้โหมกระหน่ำ 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบแชทดอกเบญจมาศ 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบอวตาร์ภูเขาห่างไกล 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบแชทเค้กครีม 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบอวตาร์เค้กครีม 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบแชทนัดพบ 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบอวตาร์นัดพบ 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบแชทโชคดี 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
VIP 0 หยวนเป่า*588 กรอบอวตาร์โชคดี 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

รับสมัครเทพขุนพล - หยีชินหวัง
22/04 - 24/04
• รับสมัคร 1 ครั้งเสีย 100 หยวนเป่าหรือใช้บัตรรับสมัคร
• รับสมัคร 1 ครั้งได้รับ 1 แต้ม
เข้าร่วมถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับของขวัญ
จำนวนครั้งเข้าร่วม ของขวัญ
30 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*30 หินปลุกพลัง*10
80 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*50 หินปลุกพลัง*30
120 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*70 หินปลุกพลัง *50
180 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*100 ยาเม็ดก้าวหน้า*100
300 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*120 ยาเม็ดก้าวหน้า*125
500 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*150 ยาเม็ดก้าวหน้า*150
แต้มสามารถใช้แลกในร้านเทพขุนพล
แต้มรับสมัคร ของขวัญสามารถแลก จำกัด
แต้มรับสมัคร*15 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *10 20 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*28 ความหวาน*1 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*88 ดอกชา*1 2 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหลี่ไป๋*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหยีชินหวัง*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*50 ชิ้นส่วนหว่านเอ๋อ*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
แต้มรับสมัคร*70 ชิ้นส่วนอู่ซวนจี*5 5 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม

ของขวัญล็อคอินตอนรับครึ่งปีวันเปิดตัวเกม
22/04 - 24/04
ล็อคอินตอนรับครึ่งปีวันเปิดตัวเกม เจ้านายรับของขวัญตามระดับ VIP 
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
VIP 0 บัตรเทียนเหริน*1 หีบวิญญาณหยกแดง*3 Exp สูง*20 รีเซ็ตทุุกวัน
VIP 1 บัตรเทียนเหริน*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*5 ของขวัญอัญมณี Lv3*1 รีเซ็ตทุุกวัน
VIP 3 บัตรเทียนเหริน*1 หินปลุกพลัง*5 ของขวัญอัญมณี Lv3*1 รีเซ็ตทุุกวัน
VIP 5 บัตรเทียนเหริน*2 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 ของขวัญอัญมณี Lv3*2 รีเซ็ตทุุกวัน

Buff X2 เซร์ฟเอวร์
22/04 - 23/04
ตอนรับครึ่งปีวันเปิดตัวเกม buff x2 ชีวประวัติ/ทำงาน
วัน Buff
วัน 22/04 ชีวประวัติ x2
วัน 23/04 ทำงาน x2

ลดราคาร้านของขวัญ
22/04 - 24/04
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ราคาลด รีายละเอียด จำกัด
ของขวัญ 1หยกซุปเปอร์ 1 1 บัตรเทียนเหริน*1,หยวนเป่า*30,เงินเหรียญ*50000 แต่ละวัน 1 ครั้ง
ถุงวัสดุแฟชั่น(ผม) 6 4 ปิ่น*5, ลวดลาย*5, แป้งพัฟ*2 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงวัสดุแฟชั่น(เสื้อ) 12 8 ผ้า*12, เข็มด้าย*10, ผ้าไข่มุก*3 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญปลุกพลัง 75 49 หินปลุกพลัง*15, หีบวิญญาณหยกส้ม*5, หีบเงินเหรียญ*2 แต่ละวัน 3 ครั้ง 
ของขวัญปลุุกพลังล้ำค่า 250 169 หินปลุกพลัง*50, หีบวิญญาณ-ส้ม*10, หีบหยวนเป่า*10 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงปลุกพลังเพลิดเพลิน 328 219 หินปลุกพลัง*100,  หีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, หีบเงินเหรียญ*20 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงปลุกพลังช่วยพลัง 648 429 หินปลุกพลัง*200, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*30, หีบเงินเหรียญ*50 แต่ละวัน 3 ครั้ง


ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
22/04 - 24/04
ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 1 ครั้ง   หีบวิญญาณหยก-ฟ้า*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 2 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-ฟ้า*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
   รีเฟรชแย่งชิงวังหลัง 3 ครั้ง    หีบวิญญาณหยก-ฟ้า*15 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
สนิทขุนนางกิลด์ 10 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
ทารบสังเวียน 5 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
ทารบสังเวียน 7 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *2 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
ทารบสังเวียน 9 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 1 ครั้ง บัตรไคเฟิง*1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 3 ครั้ง บัตรไคเฟิง*2 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*5 บัตรรับสมัคร*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*7 บัตรรับสมัคร*1 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*15 บัตรรับสมัคร*2 รีเซ็ตทุุกวัน
หมุุนเทียนเหริน 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*20 บัตรรับสมัคร*3 รีเซ็ตทุุกวัน
มอบดอกไม้ 1 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*3 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
มอบดอกไม้ 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
มอบดอกไม้ 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*12 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน
 รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 10 ครั้ง  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *1 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
  รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 20 ครั้ง   บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *3 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*1 หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุุกวัน
   รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 30 ครั้ง    บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม *5 ชิ้นส่วนองค์หญิงเวินเฉิง*2 หีบเงินเหรียญ*2 รีเซ็ตทุุกวัน