ลิสต์กิจกรรม 25/11 - 27/11

news |

เติมครั้งเดียว

 • 25/11-30/11
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เจ้านายเติมแพ็กเกจหยกตามที่กำหนด จะได้รับรางวัลน่าสนใจ
เติม ( หยก ) จำกัด ของขวัญ
7 2 บัตรเทียนเหริน*1 ของขวัญอัญมณี lv2*1 บัตรทัศนาจร*3
14 2 บัตรเทียนเหริน*2 ของขวัญอัญมณี lv3*1 บัตรทัศนาจร*6
28 2 บัตรเทียนเหริน*5 ของขวัญอัญมณี lv3*2 บัตรทัศนาจร*12
42 2 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 หีบอัญมณี lv4*1 บัตรทัศนาจร*20
70 2 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 หีบอัญมณี lv4*2 กิ่งเหมย*1
140 2 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*35 หีบอัญมณี lv5*1 ดอกแมว*1 
280 2 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*75 หีบอัญมณี lv6*1 666*1
420 2 หินปลุกพลัง*150 หีบอัญมณี lv6*1 กล่องกุหลาบ*2
700 2 หินปลุกพลัง*220 หีบอัญมณี lv6*2 จรวดราชวงศ์*1

เติิมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน แต่ละวัน 7 หยก

 • 26/11-02/12
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เติิมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับกรอบอวตาร์ภูเขาห่างไกล
เงื่อนไข จำกัด ( ครั้ง ) ของขวััญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 ของขวัญอัญมณี lv2*1 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 ยาเม็ดก้าวหน้า*50 ของขวัญอัญมณี lv2*1 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*20 ของขวัญอัญมณี lv2*1 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 ยาเม็ดก้าวหน้า*75 ของขวัญอัญมณี lv2*2 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*30 ของขวัญอัญมณี lv2*2 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 ของขวัญอัญมณี lv2*3 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 7 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*70 กรอบอวตาร์ภูเขาห่างไกล*1 บัตรเทียนเหริน*2

เติิมอย่างต่อเนื่อง 5 วัน แต่ละวัน 28 หยก

 • 25/11-29/11
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เติิมอย่างต่อเนื่อง 5 วัน แต่ละวัน 28 หยก รับกหีบเหลียงหยี-ส้ม
เงื่ื่อนไข จำกัด ( ครั้ง ) ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 1 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 หีบวิญญาณหยก-แดง*2 บัตรมงคล*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 2 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 บัตรมงคล*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 3 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 หีบวิญญาณหยก-แดง*5 บัตรมงคล*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 4 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 หีบวิญญาณหยก-แดง*5 บัตรมงคล*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 5 1 หีบเหลียงหยี-ส้ม*1 หีบวิญญาณหยก-แดง*10 บัตรมงคล*2

เติิมอย่างต่อเนื่อง 3 วัน แต่ละวัน 42 หยก

 • 25/11-27/11
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เติิมอย่างต่อเนื่อง 3 วัน แต่ละวัน 42 หยก รับหีบสมบัติส้ม ตุ๊กตาเซรามิก
เงื่ื่ื่อนไข จำกัด ( ครั้ง ) ของขวััญ
Nạp liên tiếp 1 ngày 42 Ngọc 1 หีบสมบัติ-ดิน 2(Lv 70 ม่วง)*1 คุณูปการ*5000 หยกเขียว*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 42 Ngọc 1 หีบสมบัติ-ดิน 2(Lv 70 ม่วง)*1 คุณูปการ*10000 ฟักทองเมล็ดบัว*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 42 Ngọc 1 หีบสมบัติ-ฟ้า 2(Lv 70 ส้ม)*1 คุณูปการ*15000 ตุ๊กตาเซรามิก*2

หอล่าสมบัตร

 • 25/11-27/11

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ

 • 25/11-27/11
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เจ้านายใช้หยวนเป่าสะสมถึงจำนวนที่กำหนด จะได้รับของขวัญ
เงื่อนไข ของขวัญ
ใช้ 150 หยวนเป่า หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*5 เงินเหรียญ*70000
ใช้  300 หยวนเป่า หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*7 เงินเหรียญ*70000
ใช้  600 หยวนเป่า หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*10 เงินเหรียญ*100000
ใช้  1500 หยวนเป่า หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*15 เงินเหรียญ*150000
ใช้ 3000 หยวนเป่า บัตรเทียนเหริน*5 หีบเงินเหรียญ*2
ใช้  7500 หยวนเป่า หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*25 หีบเงินเหรียญ*4
ใช้  10000 หยวนเป่า บัตรเทียนเหริน*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*100
ใช้  15000 หยวนเป่า หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*30 หีบเงินเหรียญ*6
ใช้  25000 หยวนเป่า บัตรเทียนเหริน*15 หีบเงินเหรียญ*8
ใช้  30000 หยวนเป่า หีบชิ้นส่วนสีแดง 3*50 หีบเงินเหรียญ*10
ใช้  50000 หยวนเป่า บัตรเทียนเหริน*20 หีบเงินเหรียญ*20

แลกหินปลุกพลัง

 • 25/11-27/11
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เจ้านายถึงระดับ VIP ตามที่กำหนด จะสามารถซื้อไอเทมด้วยราคาพิเศษ
ระดับ VIP แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 Vàng*300 ยาเม็ดก้าวหน้า*50, หีบเงินเหรียญ*1 5 ครั้งต่อวัน
VIP 1 Vàng*250 บัตรเทียนเหริน*1 20 ครั้งต่อวัน
VIP 1 Vàng*200 คำสั่งราชการ*1 5 ครั้งต่อวัน
VIP 1 Vàng*330 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*20, หีบเงินเหรียญ*3 5 ครั้งต่อวัน
VIP 1 Vàng*250 หีบวิญญาณหยก-ส้ม*3 5 ครั้งต่อวัน
VIP 3 Vàng*350 กระบี่อาญาสิทธิ์*1 4 ครั้งต่อวัน
VIP 3 Vàng*450 หินปลุกพลัง*10 3 ครั้งต่อวัน
VIP 5 Vàng*450 หินปลุกพลัง*10 3 ครั้งต่อวัน
VIP 7 Vàng*860 หินปลุกพลัง*20 2 ครั้งต่อวัน
VIP 8 Vàng*860 หินปลุกพลัง*20 2 ครั้งต่อวัน
VIP 9 Vàng*860 หินปลุกพลัง*20 2 ครั้งต่อวัน
VIP 10 Vàng*820 หินปลุกพลัง*30 1 ครั้งต่อวัน
VIP 11 Vàng*820 หินปลุกพลัง*30 1 ครั้งต่อวัน
VIP 12 Vàng*820 หินปลุกพลัง*30 1 ครั้งต่อวัน


แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามซ่งอวี้

 • 28/11-30/11
 • ในช่วงเวลากิจกรรม เจ้านายถึงระดับ VIP ตามที่กำหนด จะสามารถซื้อชิ้นส่วนด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวััญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*50 ชิ้นส่วนฟู่ฉงจือ*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*50 ชิ้นส่วนหวังเจาจวิน*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*50 ชิ้นส่วนจิงเคอ*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*50 ชิ้นส่วนลู่เจิน*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*50 ชิ้นส่วนหยูจี*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 0 หยวนเป่า*50 ชิ้นส่วนเซี่ยงอวี่*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*120 ชิ้นส่วนหยางอี้หวน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*120 ชิ้นส่วนตี๋เหรินเจี๋ย*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*120 ชิ้นส่วนหลินไต้อวี้*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*250 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*400 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 7 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*400 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 7 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*380 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 7 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*380 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 7 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*380 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 5 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*360 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 5 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*360 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 5 ครั้งต่อวัน


ทำสำเร็จภารกิจรับรางวัล

 • 25/11-27/11
 • ในช่วงเวลากิจจกรรม ทำภารกิจสำเร็จ รับรางวัล
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ทัศนาจร 100 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*5 บัตรรีเฟรช*2 รีเซ็ตทุกวัน
ทัศนาจร 150 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*7 บัตรรีเฟรช*3 รีเซ็ตทุกวัน
ทัศนาจร 200 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 บัตรรีเฟรช*4 รีเซ็ตทุกวัน
ทัศนาจร 250 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*20 บัตรรีเฟรช*6 รีเซ็ตทุกวัน
ใช้บัตรเทียนเหรินหมุนผู้ติดตาม 1 ครั้ง คุณูปการ*500 รีเซ็ตทุกวัน
ใช้บัตรเทียนเหรินหมุนผู้ติดตาม 3 ครั้ง คุณูปการ*1500 รีเซ็ตทุกวัน
ใช้บัตรเทียนเหรินหมุนผู้ติดตาม 5 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 รีเซ็ตทุกวัน
ใช้บัตรเทียนเหรินหมุนผู้ติดตาม 10 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*1 คุณูปการ*1500 รีเซ็ตทุกวัน
ใช้บัตรเทียนเหรินหมุนผู้ติดตาม 20 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*2 คุณูปการ*2000 รีเซ็ตทุกวัน
ใช้บัตรเทียนเหรินหมุนผู้ติดตาม 30 ครั้ง บัตรเทียนเหริน*3 คุณูปการ*2500 รีเซ็ตทุกวัน
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 15 ครั้ง บัตรทัศนาจร*10 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
รีเฟรชร้านผู้ติดตาม 30 ครั้ง บัตรทัศนาจร*20 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน


ลดราคาที่ร้านของขวัญ

 • 25/11-27/11
 • ลดราคา 15%
ถุงของขวัญ ราคาเดิม ราคาลด รายละเอียด จำกัด
ของขวัญเทียนเหริน-คัดเลือก 120 102     บัตรเทียนเหริน*5, หีบวิญญาณหยก-สีม่วง*12, เงินเหรียญ*150000     3 ครั้งต่อวัน
ของขวัญเทียนเหริน-หยุ่ยเชิน 648 550     บัตรเทียนเหริน*24, หีบวิญญาณหยก-สีแดง*6, เงินเหรียญ*350000      3 ครั้งต่อวัน
ของขวัญเทียนเหริน-ปั๋วหยา 888 754      บัตรเทียนเหริน*33, หีบวิญญาณหยก-สีแดง*8, เงินเหรียญ*500000         3 ครั้งต่อวัน
ของขวัญปลุกพลัง 75 64        หินปลุกพลัง*15, หีบวิญญาณหยก-สีส้ม*5, หีบเงินเหรียญ*2  3 ครั้งต่อวัน
ถุงปลุกพลังเพลิดเพลิน 328 278    หินปลุกพลัง*100,  หีบวิญญาณหยก-สีส้ม*20, หีบเงินเหรียญ*20  3 ครั้งต่อวัน
ถุงปลุกพลังช่วยพลัง 648 550     หินปลุกพลัง*200, หีบวิญญาณหยก-สีส้ม*30,หีบเงินเหรียญ*50  3 ครั้งต่อวัน
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-หรูหรา  218 185 ยาเม็ดก้าวหน้า*500, EXP สูง*100, หีบวิญญาณหยก-สีแดง*30,  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20  3 ครั้งต่อวัน
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 648 550 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500, EXP สูง*350, หีบวิญญาณหยก-สีแดง*50,  บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*100  3 ครั้งต่อวัน
ชิ้นส่วนซ่งอวี้ 3 3 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*5  3 ครั้งต่อวัน