ลิสต์กิจกรรม 26/01 - 28/01

news |

เติมอย่างต่อเนื่อง 6 วัน 7 หยก

 • 26/01-31/02
 • เติมอย่างต่อเนื่อง 6 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*2 หินปลุกพลัง*5 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*3 หินปลุกพลัง*5 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 หีบวิญญาณหยก-แดง*4 หินปลุกพลัง*7 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*15 หินปลุกพลัง*7 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*20 หินปลุกพลัง*9 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*25 หินปลุกพลัง*12 บัตรเทียนเหริน*2

เติมอย่างต่อเนื่อง 3 วัน 28 หยก

 • 26/01-28/01
 • เติมอย่างต่อเนื่อง 3 วัน แต่ละวัน 28 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 1 1 ชิ้นส่วนแพนอาน*15 หีบวิญญาณหยก-แดง*5 บัตรทัศนาจร*10
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 2 1 ชิ้นส่วนแพนอาน*20 หีบวิญญาณหยก-แดง*5 บัตรทัศนาจร*15
เติมอย่างต่อเนื่อง 28 หยก วันที่ 3 1 ชิ้นส่วนแพนอาน*25 หีบวิญญาณหยก-แดง*10 บัตรทัศนาจร*25

เติมสะสมหลายวัน

 • 26/01-28/01
 • เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เงื่อนไข ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*3 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*10
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*5 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรทัศนาจร*20
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*7 บัตรเทียนเหริน*1 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*10 บัตรเทียนเหริน*2 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*15
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*15 บัตรเทียนเหริน*2 คำสั่งราชการ*2
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*20 หีบอัญมณี Lv3*1 บัตรเทียนเหริน*5
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*30 หีบอัญมณี Lv3*2 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*40 หีบอัญมณี Lv4*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*30
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*50 หีบอัญมณี Lv5*1 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*70 หีบอัญมณี Lv5*2 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*80 หีบอัญมณี Lv6*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1000
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*120 หีบอัญมณี Lv6*2 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500

เติมครั้งเดียว

 • 26/01-28/01
 • เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 หยวนเป่า*21 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*3 สีสายรุ้ง*1
14 1 หยวนเป่า*42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*5 หญ้าโชคดี*1
28 1 หยวนเป่า*84 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*7 ดอกไม้คู่*1
42 1 หยวนเป่า*126 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*15 นางฟ้าหลิงหลาน*1
70 1 หยวนเป่า*210 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*20 อีเจียนซิน*1
140 1 หยวนเป่า*420 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*25 สวอนเลก*1
280 1 หยวนเป่า*840 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*30 คิดถึง*1
420 1 หยวนเป่า*1260 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*35 กุหลาบม่วง*1
700 1 หยวนเป่า*2100 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*40 กุหลาบม่วง*2

หอล่าสมบัติ

 • 26/01-28/01

ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่า

 • 26/01-28/01
 • ท็อป 10 อันดับใช้หยวนเป่าจะได้รับของขวัญน่าสนใจ
ท็อป ของขวัญ
1 อัญมณีความเร็ว lv6*2 ชิ้นส่วนแพนอาน*150 ยาเม็ดก้าวหน้า*300 หีบเงินเหรียญ*15
2 อัญมณีความเร็ว lv5*3 ชิ้นส่วนแพนอาน*120 ยาเม็ดก้าวหน้า*250 หีบเงินเหรียญ *15
3 อัญมณีความเร็ว lv5*2 ชิ้นส่วนแพนอาน*100 ยาเม็ดก้าวหน้า*200 หีบเงินเหรียญ *9
 4 – 5  อัญมณีความเร็ว lv5*1 ชิ้นส่วนแพนอาน*80 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 หีบเงินเหรียญ *7
 6 – 10  อัญมณีความเร็ว lv4*2 ชิ้นส่วนแพนอาน*60 ยาเม็ดก้าวหน้า*80 หีบเงินเหรียญ *5

ร้านลดราคา

 • 26/01-28/01
 • เติมถึงเป้าหมายกำหนด เปิดสิทธิ์ซื้อไอเทมราคาพิเศษ ( ไม่รีเซ็ต)
เติม ราคา จำกัด
เติม 7 หยก หยวนเป่า*250 (ราคาเดิม: 500 หยวนเป่า) บัตรไคเฟิง*10 หีบเงินเหรียญ*5 10
เติม 14 หยก หยวนเป่า*600 (ราคาเดิม: 1200 หยวนเป่า) คำสั่งราชการ*5 ยาเม็ดก้าวหน้า*10 3
เติม 70 หยก หยวนเป่า*1600 (ราคาเดิม: 3200 หยวนเป่า) ชิ้นส่วนฮวามู่หลาน*40 ยาเม็ดก้าวหน้า*100 10
เติม 280 หยก หยวนเป่า*2000 (ราคาเดิม: 4000 หยวนเป่า) ยาเม็ดก้าวหน้า*500 หีบเงินเหรียญ*20 5
เติม 700 หยก หยวนเป่า*1620 (ราคาเดิม: 2430 หยวนเป่า) อัญมณีความเร็ว Lv5*1 หีบเงินเหรียญ*20 2

แลกอัญมณี

 • 26/01-28/01
 • ครบเงื่อนไขสามารถแลกอุปกรณ์ด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*69 หีบวิญญาณหยก-แดง*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*109 ยาเม็ดก้าวหน้า*20 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*29 หีบอัญมณีคริติคอล*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*29 หีบอัญมณีต้านคริติคอล*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*69 บัตรทัศนาจร*10  10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*169 หินปลุกพลัง*5 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีโจมตี lv5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีป้องกัน lv5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*539 อัญมณีพลังชีวิต lv5*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีโจมตี lv6*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีป้องกัน lv6*1 1 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*1619 อัญมณีพลังชีวิต lv6*1 1 ครั้งต่อวัน

แลกผู้ติดตาม

 • 26/01-28/01
 • แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*199 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*389 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*719 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*699 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*1019 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*989 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1279 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1499 ชิ้นส่วนซ่งอวี้*50 1 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*189 ชิ้นส่วนแพนอาน*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วนแพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วนแพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*349 ชิ้นส่วนแพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*679 ชิ้นส่วนแพนอาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*659 ชิ้นส่วนแพนอาน*20 5 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*959 ชิ้นส่วนแพนอาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*929 ชิ้นส่วนแพนอาน*30 3 ครั้งต่อวัน
VIP 11 หยวนเป่า*1199 ชิ้นส่วนแพนอาน*40 2 ครั้งต่อวัน
VIP 12 หยวนเป่า*1449 ชิ้นส่วนแพนอาน*50 1 ครั้งต่อวัน

ล็อคอินรับสวัสดิการ VIP

 • 26/01-28/01
 • ล็อคอินรับของขวัญทุกวันตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  VIP 0   Exp สูง*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 1  บัตรเทียนเหริน*1    หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 3  บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 5  ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 7  คุณูปการ*6000 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซ็ตทุกวัน
  VIP 8    คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*8 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 9  หีบอัญมณี Quý Lv4*2 หีบเงินเหรียญ*9 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 10  หินปลุกพลัง*15 หีบเงินเหรียญ*10 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 11  666*2 หีบเงินเหรียญ*11 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 12  จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*12 รีเซ็ตทุกวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ

 • 26/01-28/01
 • ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์  1 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์  3 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์  5 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์  7 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 3 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*10 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 5 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*15 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 7 ครั้ง ยาเม็ดก้าวหน้า*25 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรทัศนาจร*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 15 ครั้ง บัตรทัศนาจร*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรทัศนาจร*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ

 • 26/01-28/01
ถูงของขวัญ ราคาเดิม ราคาลด รายละเอียด จำกัด
ของขวัญ 1หยกซุปเปอร์ 1 1 บัตรเทียนเหริน*1,หยวนเป่า*30,เงินเหรียญ*50000 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
ของขวัญเทียนเหริน-คัดเลือก 120 79 บัตรเทียนเหริน*5, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*12, เงินเหรียญ*150000    แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-หยุ่ยเชิน 648 429 บัตรเทียนเหริน*24, หีบวิญญาณหยก-แดง*6, เงินเหรียญ*350000     แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงปลุกพลังเพลิดเพลิน 328 219 หินปลุกพลัง*100,  Rหีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, หีบเงินเหรียญ*20 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงปลุกพลังช่วยพลัง 648 429 หินปลุกพลัง*200, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*30, หีบเงินเหรียญ*50 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-หรูหรา 218 149 ยาเม็ดก้าวหน้า*500, Exp สูง*100, หีบวิญญาณหยก-แดง*30, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 648 429 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500, Exp สูง*350, หีบวิญญาณหยก-แดง*50, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*100 แต่ละวัน 3 ครั้ง