ลิสต์กิจกรรม 29/01 - 31/01

news |

เติมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน 7 หยก

 • 29/12-04/01
 • เติมอย่างต่อเนื่อง 7 วัน แต่ละวัน 7 หยก รับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 1 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*75 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 2 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*15 หยวนเป่า*40 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 3 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*10 ยาเม็ดก้าวหน้า*125 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 4 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*25 หยวนเป่า*50 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 5 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*20 หยวนเป่า*70 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 6 1 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*35 หยวนเป่า*90 บัตรเทียนเหริน*1
เติมอย่างต่อเนื่อง 7 หยก วันที่ 7 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-Lv3*30 กรอบอวตารเค้กครีม บัตรเทียนเหริน*2

เติมสะสม

 • 29/12-31/12
 • เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (ไม่รีเซ็ต)
เติม ( หยก ) ของขวัญ
7 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*3 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 หีบเงินเหรียญ*2
14 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 หีบเงินเหรียญ*3
28 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*7 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*20 หีบเงินเหรียญ*5
42 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*30 หีบเงินเหรียญ*10
70 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 หีบอัญมณี lv2*2 หินก้าวหน้าตัวละคร*20
140 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 หีบอัญมณี Lv3*1 หินก้าวหน้าตัวละคร*30
280 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 หีบอัญมณี Lv3*2 ดอกสวัสดีปีใหม่*1
420 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 หีบอัญมณี Lv4*1 ดอกสวัสดีปีใหม่*1
700 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*50 หีบอัญมณี Lv5*1 หินปลุกพลัง*50
1120 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*70 หีบอัญมณี Lv5*2 หินปลุกพลัง*100
1820 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*80 หีบอัญมณี Lv6*1 ยาเม็ดก้าวหน้า*1000
3000 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*120 หีบอัญมณี Lv6*2 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500

เติมครั้งเดียว

 • 29/12-31/12
 • เติิมตามเพกเก็จหยกกำหนด รับเพิ่มของขวัญน่าสนใจ
เติม ( หยก ) จำกัด ของขวัญ
7 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง  3*3 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 หีบเงินเหรียญ*3
14 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 หีบเงินเหรียญ*5
28 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*7 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*7 หีบเงินเหรียญ*7
42 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*15 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*9 หีบเงินเหรียญ*9
70 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*15 หีบเงินเหรียญ*11
140 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*25 ดอกสวัสดีปีใหม่*1 หีบเงินเหรียญ*15
280 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 ดอกสวัสดีปีใหม่*2 หีบเงินเหรียญ*19
420 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*35 จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*21
700 1 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 จรวดราชวงศ์*2 หีบเงินเหรียญ*29

เติมสะสมทุกวัน

 • 29/12-31/12
 • เติมสะสมถึงเป้าหมายที่กำหนด ได้รับรางวัลน่าสนใจ (รีเซ็ตทุกวัน)
เงื่อนไข จำกัด ของขวัญ
7 1 สีสายรุ้ง*1 บัตรทัศนาจร*20 หีบเงินเหรียญ*3
14 1 ดอกสวัสดีปีใหม่*1 บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*5

หอล่าสมบัติ

 • 29/12-31/12

ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญ

 • 29/12-31/12
 • ใช้หยวนเป่าสะสมรับของขวัญน่าสนใจ
เงื่อนไข ของขวัญ
239 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*5 เงินเหรียญ*70000
499 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*7 เงินเหรียญ*100000
1499 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*10 เงินเหรียญ*150000
2999 บัตรเทียนเหริน*3 หีบเงินเหรียญ*2 ดอกสวัสดีปีใหม่*1
5999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*20 หีบเงินเหรียญ*4
6499 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*25 หีบเงินเหรียญ*4 ดอกสวัสดีปีใหม่*1
8999 บัตรเทียนเหริน*5 หีบเงินเหรียญ*6
11999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*30 หีบเงินเหรียญ*6 ดอกสวัสดีปีใหม่*1
19999 บัตรเทียนเหริน*10 หีบเงินเหรียญ*8
24999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*40 หีบเงินเหรียญ*10 ดอกสวัสดีปีใหม่*1
28999 บัตรเทียนเหริน*20 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*1
32999 หีบชิ้นส่วนสีแดง-3*50 หีบอัญมณี Lv6*1 จรวดราชวงศ์*2
41999 บัตรเทียนเหริน*30 หีบอัญมณี Lv6*2 จรวดราชวงศ์*3

แลกชิ้นส่วนผู้ติดตาม

 • 29/12-31/12
 • แลกชิ้นส่วนผู้ติดตามด้วยราคาพิเศษตามระดับ VIP
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
VIP 0 หยวนเป่า*99 หีบชิ้นส่วนสีส้ม*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*199 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*389 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*349 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*339 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*329 ชิ้นส่วน หลี่ไป๋*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*189 ชิ้นส่วน แพนอาน*5 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*369 ชิ้นส่วน แพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*359 ชิ้นส่วน แพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*349 ชิ้นส่วน แพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*339 ชิ้นส่วน แพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*329 ชิ้นส่วน แพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*319 ชิ้นส่วน แพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*309 ชิ้นส่วน แพนอาน*10 10 ครั้งต่อวัน

แข่งเรือมังกร

 • 29/12-30/12
 • เรือมังกรได้ทำแค่ 1 ครั้งเท่านั้น เจ้านายโปรดทำเรือใหญ่เพื่อวิ่งเร็วที่สุดนะคะ
  •  เวลาทำเรือ: 0:00 น. -23:55 น.
  • เวลาแข่งเรือ: 12:00 น. - 23:55 น.
 • ครั้งที่ 1: 29/12/2018
 • ครั้งที่ 2: 30/12/2018
ภารกิจสะสมไม้ทำเรือวันที่ 29/12
เงื่อนไข ของขวัญ
ใช้ 60 หยวนเป่า        ไม้สน*100 100
หมุนบัตรเทียนเหริน 1 ครั้ง ไม้สน*50 50
เติม 7 หยก ไม้สน*50 50
ใช้ 300 หยวนเป่า  ไม้สน*100 100
แกล้ง 3 ครั้ง ไม้แซม*100 100
สนิทขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ไม้แซม*100 100
ทัศนาจร 100 ครั้ง ไม้แซม*100 100

ภารกิจสะสมไม้ทำเรือวันที่ 30/12
เงื่อนไข ของขวัญ
ใช้ 60 หยวนเป่า       ไม้สน*50 50
หมุนบัตรเทียนเหริน 1 ครั้ง ไม้สน*50 50
เติม 7 หยก ไม้สน*200 200
แกล้ง 3 ครั้ง ไม้แซม*100 100
สนิทขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง ไม้แซม*100 100
ทัศนาจร 100 ครั้ง ไม้แซม*100 100

แมวกวักนำโชค

 • 29/12-31/12
 • VIP 3 สามารถเข้าร่วม เติม 7 หยกรับเพิ่ม 1 ครั้งหมุน สูงสุดได้ 8 ครั้ง ( 1 ครั้งฟรี 7 ครั้งเติม )

แลกไอเทม

 • 29/12-31/12
 • ครบเงื่อนไขสามารถแลกไอเทมด้วยราคาพิเศษ
เงื่อนไข แลก ของขวัญ จำกัด
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*69 หีบวิญญาณหยก-แดง*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*109 ยาเม็ดก้าวหน้า*20 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*149 บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*10 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*29 หีบอัญมณี คริติคอล*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*29 หีบอัญมณี ต้านคริติคอล*1 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*69 บัตรทัศนาจร*10  10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*169 หินปลุกพลัง*5 10 ครั้งต่อวัน
เลเวล 20 ขึ้นไป หยวนเป่า*399 ดอกสวัสดีปีใหม่*1 10 ครั้งต่อวัน
VIP 1 หยวนเป่า*399 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 2 หยวนเป่า*389 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 3 หยวนเป่า*379 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 5 หยวนเป่า*369 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 7 หยวนเป่า*359 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 8 หยวนเป่า*349 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 9 หยวนเป่า*339 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน
VIP 10 หยวนเป่า*329 หินก้าวหน้าตัวละคร*10 10 ครั้งต่อวัน

ล็อคอินรับสวัสดิการ VIP

 • 29/12-31/12
 • ล็อคอินรับของขวัญทุกวันตามระดับ VIP
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
  VIP 0   Exp สูง*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 1  บัตรเทียนเหริน*1    หีบเงินเหรียญ*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 3  บัตรทัศนาจร*30 หีบเงินเหรียญ*3 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 5  ยาเม็ดก้าวหน้า*50 หีบเงินเหรียญ*5 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 7  คุณูปการ*6000 หีบเงินเหรียญ*7 รีเซ็ตทุกวัน
  VIP 8    คำสั่งราชการ*2 หีบเงินเหรียญ*8 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 9  หีบอัญมณี Lv4*2 ดอกสวัสดีปีใหม่*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 10  หินปลุกพลัง*15 ดอกสวัสดีปีใหม่*1 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 11  ดอก 666*2 หีบเงินเหรียญ*11 รีเซ็ตทุกวัน
 VIP 12  จรวดราชวงศ์*1 หีบเงินเหรียญ*12 รีเซ็ตทุกวัน

ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ

 • 29/12-31/12
 • ทำภารกิจรายวันรับของขวัญ
เงื่อนไข ของขวัญ จำกัด
ตีห่างขุนนางกิลด์ 1 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*1 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 3 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*3 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 5 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*5 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
ตีห่างขุนนางกิลด์ 7 ครั้ง บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*7 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 3 ครั้ง  ยาเม็ดก้าวหน้า*5 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 5 ครั้ง  ยาเม็ดก้าวหน้า*15 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
แกล้ง 7 ครั้ง  ยาเม็ดก้าวหน้า*20 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 10 ครั้ง บัตรเหลียงเหริน*2 เงินเหรียญ*30000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 15 ครั้ง บัตรเหลียงเหริน*4 เงินเหรียญ*50000 รีเซ็ตทุกวัน
หมุนสมบัติ 20 ครั้ง บัตรเหลียงเหริน*6 เงินเหรียญ*100000 รีเซ็ตทุกวัน

ลดราคาร้านของขวัญ

 • 29/12-31/12
ถุงขวัญขวัญ ราคาเดิม ลดราคา รายละเอียด จำกัด
"ของขวัญ 1 หยก วันฤดูใบไม้ร่วง " 1 1 ยาเม็ดก้าวหน้า*50, หยวนเป่า*30, เงินเหรียญ*30000 1 ครั้งในช่วงเวลากิจกรรม
"ของขวัญเทียนเหริน-คัดเลือก " 120 79 บัตรเทียนเหริน*5, หีบวิญญาณหยก-ม่วง*12, เงินเหรียญ*150000    แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-หยุ่ยเชิน 648 429 บัตรเทียนเหริน*24, หีบวิญญาณหยก-แดง*6, เงินเหรียญ*350000     แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญเทียนเหริน-ปั๋วหยา 888 589 บัตรเทียนเหริน*33, หีบวิญญาณหยก-แดง*8, เงินเหรียญ*500000        แต่ละวัน 3 ครั้ง
"ถุงปลุกพลังเพลิดเพลิน " 328 219 หินปลุกพลัง*100,  หีบวิญญาณหยก-ส้ม*20, หีบเงินเหรียญ*20 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ถุงปลุกพลังช่วยพลัง 648 429 หินปลุกพลัง*200, หีบวิญญาณหยก-ส้ม*30, หีบเงินเหรียญ*50 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม-หรูหรา 218 149 ยาเม็ดก้าวหน้า*500, Exp สูง*100, หีบวิญญาณหยก-แดง*30, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*20 แต่ละวัน 3 ครั้ง
ของขวัญอัพผู้ติดตาม 648 429 ยาเม็ดก้าวหน้า*1500, Exp สูง*350, หีบวิญญาณหยก-แดง*50, บัตรรีเฟรชผู้ติดตาม*100 แต่ละวัน 3 ครั้ง